• Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice, and Strong Institutions

  • 35 prosjekter

Freedom of expression and whistleblowing - seen from the employers' point of view
I dette prosjektet rettes oppmerksomheten mot ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, sett fra arbeidsgivers ståsted.
Migrants from Romania, Bulgaria, Estonia and Lithuania in Norway
Hva slags informasjon har arbeidsinnvandrere fra disse landene behov for når de drar til Norge for å jobbe eller drive næringsvirksomhet?
Working conditions for employees with LBGT identity in the Church of Norway
Målet med denne studien er å fange opp hvorvidt ansatte med LHBT-bakgrunn i Den norske kirke utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i utøvelse av sitt yrke.
Shop steward training
Prosjektet skal undersøke hvordan tillitsvalgte utvikler kompetanse gjennom vervet sitt. Det handler både om kompetansen man får gjennom deltakelse på ulike kurs i regi av fagbevegelsen, og om den uformelle læringen som skjer gjennom det å være tillitsvalgt.
Diversity in the Norwegian film industry
Fafo skal på oppdrag av Norsk filminstitutt undersøke underrepresentasjon i norsk filmbransje. I dette prosjektet er det særlig underrepresentasjon av personer med minoritetsbakgrunn (urfolk og etniske minoriteter) Fafo skal skaffe mer kunnskap om, og mer spesifikt de som jobber med regi og manus.
Evaluation - Safeguarding Adults

Følgestudie av Bufdirs pilotprosjekt TryggEst.

Evaluation - Child Welfare
Oslo kommune og byrådets satsing Barnehjernevernet har som mål å forebygge, oppdage og tilby hjelp til barn og unge som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
Workers' participation and co-determination rights

Hvordan praktiseres medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv? Og hvordan vurderer relevante aktører denne praktiseringen?

European management of migration and refugees

I dette prosjektet, MARE, ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder, Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda.

Human trafficking for labour exploitation

I dette forskningsprosjektet vil Fafo bidra til økt kunnskap om forekomst av og innsats mot menneskehandel for utnytting i arbeidsforhold.

Prosjektnyheter