Avtaleendringer og endringer i arbeidsgiverorganisering – noen illustrasjoner og mekanismer

Bård Jordfald og Dag Olberg

Fafo-notat 2001:15

Nettutgave

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Utgitt: 2001 Id-nr.: 671