Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering?

Jens B. Grøgaard

Fafo-notat 2000:04

Nettutgave

Utgitt: 2000 Id-nr.: 637