Fafo reports

Search publications

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Virker tvang?
Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger
Fafo-rapport 234
Bjørne Grimsrud and Liv Jorunn Stokke
Fafo-report 233
Torkel Bjørnskau
Seks timers dag i omsorgsyrker
En evaluering av forsøket i Oslo kommune
Fafo-rapport 232
Espen Dahl
Den som har, ham skal gis
Inntektsulikheter blant eldre i Norge
Fafo-rapport 231
Aadne Aasland, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar, Ilze Trapenciere (eds.)
Fafo-report 230
Fafo-rapport 229
Jon M. Hippe
Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story?
A Study of Employment Relations and Occupational Welfare in Norway. Doctoral Dissertation
Fafo-report 228
Inger Marie Hagen og Arne Pape
Medspillere eller motspillere?
Lederes og tillitsvalgtes erfaringer med Hovedavtalen i staten
Fafo-rapport 227
Ivar Lødemel
Pisken i arbeidslinja
Om iverksetjinga av arbeid for sosialhjelp
Fafo-rapport 226
Fafo-rapport 224
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 223
Jens B. Grøgaard
Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser
Del I: I frihetens rike. Del II: Kan en filolog bli en god realist? Dr.gradsavhandling ved Fafo
Fafo-rapport 222
Leif E. Moland
Ingen grenser?
Arbeidsmiljø og tjenesteorganisering i kommunene
Fafo-rapport 221
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule
Identitet, mangfold og utvikling
Evaluering av Beredskapsprogrammet
Fafo-rapport 220
Heidi Gautun
Hjelp til rett?
En evaluering av ordningen med fri rettshjelp
Fafo-rapport 219
Axel West Pedersen
Fravær i arbeid
Utviklingen i sykefraværet på 90-tallet
Fafo-rapport 218
Sveinung Skule og Tori Grytli
Teknologisk utvikling og samfunnsendring
Eksempler fra oljehistorien og bankhistorien
Fafo-rapport 217
Eli Feiring
Tilsattes trivsel i endringsprosessen
En evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekt
Fafo-rapport 216
Terje Vassdal, Kjersti Kleven og Lára Konráðsdóttir
Den norske havfiskeflåten
Konkurransesituasjon og rolle i det maritime miljø
Fafo-rapport 215
<<  45 46 47 48 49 [5051 52 53 54  >>