Fafo reports

Search publications

Lisbet Berg
Utdanningssuget
Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik
Fafo-rapport 258
Fafo-rapport 256
Jens B. Grøgaard
Ordinær skolegang for yrkeshemmede
Effektevaluering basert på sammenligning med hospiteringstiltaket
Fafo-rapport 255
Fafo-rapport 254
Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes (eds)
Jordanian Society
Living Conditions in the Hashemite Kingdom of Jordan
Fafo-report 253
Dag Olberg
Fafo-rapport 252
Jens B. Grøgaard
Forsvaret mot arbeidsledighet 1997
Effekten av Voksenopplæringens kurstilbud under og etter militærtjenesten
Fafo-rapport 251
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip
Rigid og fleksibel
En analyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark sentralsjukehus
Fafo-rapport 250
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Thore K. Karlsen
Arbeid, helse og læring
En empirisk undersøkelse av Melbu Fiskeindustri AS. Bedriftsstudier – BU 2000
Fafo-rapport 248
Torgeir Aarvaag Stokke
Lønnsforhandlinger og konfliktløsning
Norge i et skandinavisk perspektiv. Doktorgradsavhandling
Fafo-rapport 246
Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven
Papir på egen dyktighet
Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet
Fafo-rapport 245
Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior
Fafo-rapport 244
Åsmund Arup Seip
Rett til å forhandle
En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910 – 1965. Doktorgradsavhandling
Fafo-rapport 243
Jon Pedersen and Rick Hooper (ed.)
Developing Palestinian Society
Socio-economic trends and their implications for development strategies
Fafo-report 242
Marit Egge
Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten
Samtaleintervjuer med 16 ungdommer
Fafo-rapport 241
Jørgen Lund
Partsroller i bedriftsutvikling
Bedriftsstudier – BU 2000
Fafo-rapport 240
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Andre utgivelser 1998
<<  45 46 47 48 49 [5051 52 53 54  >>