Fafo reports

Search publications

Tina Østberg
Utdanningsambisjoner og utferdstrang
Ungdommens utdannings- og yrkesvalg sett fra verkstedindustrien i Harstad-regionen
Fafo-rapport 265
Tina Østberg
Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering
Arbeidstakerorganisasjonenes erfaringer og deres muligheter for påvirkning
Fafo-rapport 264
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Følge opp – eller forfølge?
Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform 94
Fafo-rapport 263
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Må de være ute om vinteren?
Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo
Fafo-rapport 262
Martin Byrkjeland
Det gode arbeid
Om endringar i arbeidsliv og arbeidsmiljø i Noreg
Fafo-rapport 261
Erik Hansen and Arnfinn Tønnessen
Fafo-report 260
Marit Egge
Ungdomsgarantien
Arbeidsmarkedstiltak og tilrettelagt opplæring som virkemidler for å sikre utdanningsretten og oppfylle ungdomsgarantien
Fafo-rapport 259
Lisbet Berg
Utdanningssuget
Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik
Fafo-rapport 258
Fafo-rapport 256
Jens B. Grøgaard
Ordinær skolegang for yrkeshemmede
Effektevaluering basert på sammenligning med hospiteringstiltaket
Fafo-rapport 255
Fafo-rapport 254
Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes (eds)
Jordanian Society
Living Conditions in the Hashemite Kingdom of Jordan
Fafo-report 253
Dag Olberg
Fafo-rapport 252
Jens B. Grøgaard
Forsvaret mot arbeidsledighet 1997
Effekten av Voksenopplæringens kurstilbud under og etter militærtjenesten
Fafo-rapport 251
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip
Rigid og fleksibel
En analyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark sentralsjukehus
Fafo-rapport 250
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Thore K. Karlsen
Arbeid, helse og læring
En empirisk undersøkelse av Melbu Fiskeindustri AS. Bedriftsstudier – BU 2000
Fafo-rapport 248
<<  45 46 47 48 49 [5051 52 53 54  >>