Fafo reports

Search publications

Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun
Hva med dobbeltklientene?
Samarbeid mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset
Fafo-rapport 193
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe
Som du sår skal du høste
Om tjenestepensjoner i offentlig sektor
Fafo-rapport 192
Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle
Fafo-rapport 191
Jens B. Grøgaard (ed.)
Estonia in the Grip of Change
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 190
Heidi Gautun
Voldens ansikt
Ungdoms erfaring med vold i Oslo og landkommuner
Fafo-rapport 189
Aadne Aasland (ed.)
Latvia: The Impact of the Transformation
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 188
Bjørne Grimsrud og Arne Melchior (red.)
Fafo-rapport 187
Knud Knudsen
Lithuania in a Period of Transition
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 186
Espen Dahl og Pernille Vogt
Ensom og ulykkelig?
Levekår og livskvalitet blant eldre
Fafo-rapport 185
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Skaff meg en jobb!
Levekår blant flyktninger i Oslo
Fafo-rapport 184
Fafo-rapport 183
Liv Tørres
South African Workers Speak
Common Security Forum Studies
Fafo-report 182
Kristen Knudsen og Arild H. Steen
Sjø og land - hand i hand
En analyse av muligheter for maritim industri
Fafo-rapport 181
Line Eldring og Eivind Falkum
Fafo-rapport 180
Torunn Kvinge og Ove Langeland
Fafo-rapport 179
Torunn Kvinge og Ove Langeland
Smått, men ikke bare godt
Lønnsomhet og soliditet i små industriforetak
Fafo-rapport 178
Signe Gilen et al.
Finding Ways
Palestinian Coping Strategies in Changing Environments
Fafo-report 177
Lena C. Endresen and Geir Øvensen
Fafo-report 176
Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund
Næringslivets favorittkommuner
En undersøkelse av næringslivets holdninger til det offentlige tjenestetilbudet i kommunene
Fafo-rapport 175
Espen Dahl m.fl.
Velferdssignaler
En analyse av offentlige utredninger om velferdsstatens framtid
Fafo-rapport 174
<<  47 48 49 50 51 [5253 54 55 56  >>