Fafo reports

Search publications

Heidi Gautun
Hjelp til rett?
En evaluering av ordningen med fri rettshjelp
Fafo-rapport 219
Axel West Pedersen
Fravær i arbeid
Utviklingen i sykefraværet på 90-tallet
Fafo-rapport 218
Sveinung Skule og Tori Grytli
Teknologisk utvikling og samfunnsendring
Eksempler fra oljehistorien og bankhistorien
Fafo-rapport 217
Eli Feiring
Tilsattes trivsel i endringsprosessen
En evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekt
Fafo-rapport 216
Terje Vassdal, Kjersti Kleven og Lára Konráðsdóttir
Den norske havfiskeflåten
Konkurransesituasjon og rolle i det maritime miljø
Fafo-rapport 215
Lars Lindholt
Nyetableringer i norsk industri
Oppstart og utvikling av småforetak. Teori og empiri
Fafo-rapport 214
Thore K. Karlsen
Når tid er pølser
Fleksible arbeidstidsordninger ved Leiv Vidar AS, Bedriftsstudier – BU 2000
Fafo-rapport 213
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn
Bedriften som lærested
En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter
Fafo-rapport 212
Torunn Olsen
Destinasjon Brussel
Beslutningsprosessen og sentrale aktørers medvirkning i EFs arbeidslivspolitikk
Fafo-rapport 211
Fafo-rapport 209
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen
Fafo-rapport 1997
Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen
Fra behov til budsjett
En evaluering av Oslo kommunes kriteriebaserte budsjettfordeling mellom bydelene
Fafo-rapport 210
Tone Fløtten og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 207
Kristine Nergaard
Næringslivets favorittkommuner 1996
Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet
Fafo-rapport 206
Jan Dietz, Børge Klemmensen, Poul Kragh, Aadne Aasland (eds.)
Baltic-Nordic Rendezvous
The Politics of Environmental Cooperation. Common Security Forum Studies
Fafo-report 204
Line Eldring og Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 205
Åsmund Arup Seip
13 dager i streik
Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996
Fafo-rapport 203
Erik Hansen
Coping with it: St. Petersburg and Kaliningrad Facing Reform
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 201
Tonje Houg
Takk, bare bra ...?
Flytteprosessen og hverdagen på sykehjem
Fafo-rapport 200
<<  47 48 49 50 51 [5253 54 55 56  >>