Det nye markedet i bedrifter
Overnasjonalt eierbytte, finansspekulasjon og fusjonskontroll

Ivar Hippe

Fafo-rapport 103

Nettutgave

Utgitt: 1990 Id-nr.: 103