Fafo reports

Rapportsøk-en

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Diskusjon av strategiske muligheter

Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland