Fafo reports

Search publications

Franchise og konsern
Omfang og særtrekk i privat tjenesteyting

Anne Mette Ødegård, Bård Jordfald, Vegard Salte Flatval, Jørgen Steen og Elin Svarstad

Fafo-rapport 2021:08

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Franchise and coporate groups

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Bård Jordfald, Elin Svarstad

Utgitt: 2021 Id-nr.: 20774