Hva med dobbeltklientene?
Samarbeid mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset

Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun

Fafo-rapport 193

Nettutgave

Utgitt: 1996 Id-nr.: 193