Fafo reports

Search publications

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 518

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 2006 Id-nr.: 518