Fafo reports

Rapportsøk-en

Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen
Veidekke og Selmer på 1990-tallet

Bjørn Andersen

Fafo-rapport 428

Nettutgave

Utgitt: 2004 Id-nr.: 428