Fafo reports

Search publications

Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter

Lise Lien og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2018:20

Last ned nettutgaven

Prosjekt: Sick leave in private and municipal elderly care institutions and cleaning business

Forskere på Fafo: Lise Lien

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20669