Fafo reports

Search publications

Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004
Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2004

Torgeir Nyen

Fafo-rapport 458

Nettutgave

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Utgitt: 2004 Id-nr.: 458