Styring over eget liv
Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Fafo-rapport 345

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2000 Id-nr.: 344