Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter
Status og utfordringer 2009

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen

Fafo-rapport 2009:51

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mona Bråten

Published: 2009 Id-nr.: 20141