• Fafo-rapport 2010:16
  • Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen

Kompetanseutvikling gjennom hospitering

Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag

  • Fafo-rapport 2010:16
 
Hensikten med denne rapporten er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for en mulig systematisk satsing på hospiteringsordninger som virkemiddel for kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. Prosjektet har rettet seg mot lærere og instruktører innenfor utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk og bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. Resultatene fra prosjektet kan imidlertid også å ha overføringsverdi for andre utdanningsprogram og bransjer. Hovedproblemstillingen har vært todelt:
• Hvilket omfang har hospiteringsordninger innenfor programområdet bygg- ­og anleggsteknikk?
• Hvilke forutsetninger må være på plass for en vellykket hospiteringsordning?
  • Published: 12. February 2010
  • Ordering ID: 20160
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-729-3ISSN 0801-6143