Op-eds

Rapportsøk-en

Immigrant women fall out labour market again-interview Kilden

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2016 Forskningstema: Wage formation

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen, Hanne Cecilie Kavli

Immigrant women fall out labour market again-interview Kilden