Presntations

Rapportsøk-en

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2015 Forskningstema: Wage formation

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen, Hanne Cecilie Kavli

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner