Presntations

Rapportsøk-en

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid?

Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

2017

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Roy A. Nielsen

Prosjekt Temporary employment

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid?