Care services
Care services

Contact

Researchers

Researcher (on leave)
Researcher (Retired)
Researcher
Researcher
Researcher
Managing Director
Researcher
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme og Eilin Ekeland
Fafo-notat 2020:09
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:33
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Fafo-rapport 2019:10
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene
Fafo-rapport 2019:11
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:44
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:08
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe
Fafo-notat 2017:11
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2017:37
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
Fafo-rapport 2016:30
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:06
Hanne Bogen og Hedda Flatø
Fafo-notat 2015:06
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2015:33
Fafo-rapport 2015:25
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:05
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:06
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:53
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-notat 2013:20
Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem
Fafo-rapport 2012:48
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2012:03
Anne Hege Strand
Fafo-notat 2012:11
Fafo-rapport 2010:27
Fafo-rapport 2009:41
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:09
Hanne Bogen og Marjan Nadim
Fafo-rapport 2009:05
Hanne Bogen og Christine Friestad
Fafo-notat 2005:10
Andre Fafo-utgivelser
Fafo-notat 2002:19
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn
Fafo-notat 2002:06
Fafo-notat 2001:02
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl
Fafo-notat 1999:20
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 250
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:12
Fafo-rapport 224
Leif E. Moland
Fafo-rapport 221
Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen
Fafo-rapport 210
Tonje Houg
Fafo-rapport 200
Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 196
Eli Feiring
Fafo-notat 1996:05
Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund
Fafo-rapport 175
Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland
Fafo-rapport 147
Fafo-rapport 082
Hilde Lorentzen
Fafo-notat 801
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Fafo-rapport 065
Jon M. Hippe (red)
Fafo-rapport 048

Vidar Bakkeli & Arne Backer Grønningsæter

Brukerstemmen i tjenesteutvikling -noen dilemmaer

Ellen Katrine Kallander et al.

Factors associated with children’s quality of life
Children affected by parental illness and substance abuse

Kristine Amlund Hagen, Marit Hilsen, Ellen K. Kallander & Torleif Ruud

Health-related quality of life (HRQoL) in children of parents with somatic- or mental illness or substance dependence
Examining factor structure and sub-group comparisons

Åsmund Hermansen

Redusert liggetid blant de eldste

Sykepleien Forskning

Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem

Organisert for samhandling?

Sykepleien Forskning

Arne B. Grønningsæter

Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten.

Fontene Forskning

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Cancer patients’ needs for rehabilitation services

Acta Oncologica

Svalund, J.

Velferdsstatens siste hull?

Samfunnsspeilet

Hanne Bogen

Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten?

Tidsskrift for samfunnsforskning

Hanne Bogen

Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte?

Tidsskrift for velferdsforskning

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk

Tidsskriftet Velferd

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Tre framtidsbilder for norsk eldrepolitikk

Hanne Bogen, Torunn Kvinge, Karin Høyland og Bjørg Østnor

Egen bolig – også når helsa svikter?
Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre

Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

Tilsynsoppgaver i kommunesektoren

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge?

Rolf K. Andersen og Martha Østbye

Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt

Rolf K. Andersen

Integrasjon eller autonomi?
En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene

G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

Vi er en herlig gjeng!

Hanne Bogen og Gerd Engelsrud

Ansatte på anbud

Kåre Hagen og Jon M. Hippe

Prissetting på kommunale tjenester

Project manager: Leif E. Moland
End of project: 2023
Current projects

Project manager: Terje Olsen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Inger Lise Skog Hansen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Inger Lise Skog Hansen
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Anne Kielland
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Sissel C. Trygstad
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Niri Talberg
End of project: 2019
Completed projects

Project manager: Ståle Østhus
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Inger Lise Skog Hansen
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Leif E. Moland
End of project: 2014
Completed projects