Pensions

At Fafo a group of researchers are working on pensions and benefits, including retirement and disability pension from the National Insurance, occupational pensions and contractual early retirement pension (AFP).


We are interested in both prevalence and use of different retirement schemes (retirement behaviour) and the schemes’ distributional impact. In addition, we focus on the formulation and organization of the different parts of the pension system and the interplay between them. We are especially interested in the different retirement and occupational pensions, and also the roles of the social partners.


The main goals of our research are:


• To describe and analyze changes in the Norwegian pension system and furthermore to explain what happens and why?
• To survey the use of different early retirement pensions and to explain variation over time and between groups


• To estimate costs and distributional consequences of different pension models and their components


• To compare and explain differences in retirement systems between different countries, including the causes behind changes and reforms


Our research is very empirical. Our conclusions are derived from data from interviews and surveys targeting employees, employers and actors within politics, administration and labor. In addition we use data from public registries to map and explain differences in benefit and retirement behavior, and as a means to measure the impact of policy changes and concrete measures.


We try to conduct comparative research, thus knowledge on retirement systems and reforms in other countries is important.

Pensions

Contact

Researchers

Research professor
Researcher
Researcher
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 2019:07
Ståle Østhus
Fafo-rapport 2019:02
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien
Fafo-rapport 2018:17
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2018:13
Geir Veland og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2017:34
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen
Fafo-rapport 2017:21
Fafo-rapport 2017:20
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien
Fafo-rapport 2017:10
Fafo-rapport 2017:03
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:44
Åsmund Hermansen
Fafo-report 2016:45
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:42
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:27
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:08
Fafo-paper 2016:03
Fafo-rapport 2016:03
Fafo-rapport 2015:49
Geir Veland og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2014:23
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2014:45
Geir Veland og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2014:08
Fafo-notat 2014:11
Fafo-report 2014:21
Fafo-rapport 2014:35
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Fafo-rapport 2013:38
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2013:04
Fafo-notat 2013:21
Fafo-notat 2013:19
Fafo-notat 2013:05
Roy A. Nielsen og Roland Mandal
Fafo-rapport 2012:45
Fafo-notat 2012:20
Fafo-notat 2012:07
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2010:36
Fafo-rapport 2009:16
Christer Hyggen og Geir Veland
Fafo-rapport 2008:46
Fafo-rapport 2008:23
Fafo-rapport 2008:16
Fafo-rapport 2008:05
Geir Veland
Fafo-notat 2008:16
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2008:12
Christer Hyggen
Fafo-rapport 2007:39
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 529
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 526
Fafo-rapport 2006
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland
Fafo-notat 2006:26
Fafo-notat 2006:20
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe
Fafo-rapport 492
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 475
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 470
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2005:18
Fafo-notat 2005:12
Fafo-rapport 457
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 401
Fafo-notat 2002:13
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2001:01
Fafo-rapport 338
Fafo-paper 2000:23
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Fafo-report 317
Fafo-rapport 231
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 223
Fafo-notat 1997:20
Tone Fløtten og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 207
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe
Fafo-rapport 192
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard
Fafo-notat 1994:11
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 154
Fafo-rapport 153
Espen Dahl
Fafo-rapport 150
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 136
Jon M. Hippe
Fafo-notat 818
Tone Fløtten
Fafo-rapport 116
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 110
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 814
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 813
Fafo-notat 805
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Fafo-rapport 084
Frontiers in Sociology
Nordic Journal of Working Life Studies
Nordic Journal of Working Life Studies

Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?
Occupational Medicin

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

På nett - hvor lett?
Søkelys på arbeidslivet

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor
Søkelys på arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet
Nordic Journal of Working Life Studies
Søkelys på arbeidslivet

J. M. Hippe, T. Midstundstad og G. Veland

Dit ingen trodde man skulle

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

Pensjoner i arbeidsmarkedet

Tove Midtsundstad

Alder ingen hindring?

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat

Emil Cappelen Bjøru, Johann Despriee, Jon M. Hippe, Thore Johnsen, Pål Lillevold og Rolf Røtnes

Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

Arbeid eller pensjon?
En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb
Nav-rapport

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell
Magasinet for fagorganiserte
Magasinet for fagorganiserte

T. Midtsundstad og H.Jacobsen

AFP fra A til Å...

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige

J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland

Etter pensjonsforliket
LO Aktuelt
Tidsskriftet Velferd

J. M. Hippe & T. Midtsundstad

Hvem lurer hvem?

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste
SSPs nyhetsbrev
Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren)
SSPs Nyhetsbrev 45+

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Beregninger av ulike trygdesystem

Jon M. Hippe

Eksperimentet som feilet?
Velferdsstaten bedriftene og førtidspensjoneringen

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
Current projects

Project manager: Ståle Østhus
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2014
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2013
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2014
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2011
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2011
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2015
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2013
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2011
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2008
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2007
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2007
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2008
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2015
Completed projects
Geir Veland
End of project: 2006
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2006
Completed projects
Geir Veland
End of project: 2005
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2007
Completed projects
Geir Veland
End of project: 2005
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2005
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2004
Completed projects

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2004
Projects