Poverty and social security

In the early 2000s, poverty was rediscovered as a social political issue in Norway. Since 2001, several action plans against poverty has been launched and all governments have had poverty alleviation as a goal in their governmental platforms. Several state subsidies to prevent poverty have been established and many poverty reduction initiatives have been developed in the municipalities.

Poverty and social security

Contact

Researchers

Researcher
Researcher
Researcher (Retired)
Managing Director
Researcher on leave
Research professor
Researcher
Doctoral Researcher
Researcher
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Mind the gap
Nordic 0–24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people. Final report from the process evaluation
Faforeport 2020:21
Ståle Østhus og Roy A. Nielsen
Barn som lever i fattigdom
Geografisk variasjon og grad av risiko
Fafo-notat 2020:05
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Trøbbel i grenseflatene
Samordnet innsats for utsatte barn og unge
Fafo-rapport 2020:02
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Bedre livsmestring og sosial inkludering
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
Fafo-rapport 2019:10
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:44
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:43
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04
Arne Backer Grønningsæter
Å bli eldre med hiv
En pilotstudie
Fafo-notat 2017:02
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
When poverty meets affluence
Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Other Fafo-publications 2015
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:49
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
Et skritt på veien
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo
Fafo-rapport 2014:50
Fafo-notat 2014:01
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
Fafo-rapport 2014:06
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley
Helhetlige tiltak mot barnefattigdom
En kunnskapsoppsummering
Fafo-rapport 2014:18
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:36
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Innvandrerne som skulle klare seg selv
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Fafo-rapport 2013:31
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Rurbane møter
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner
Fafo-rapport 2013:02
Fafo-notat 2013:18
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2012:63
Anne Skevik Grødem
Fafo-rapport 2012:24
Anne Hege Strand
Boligsosiale midler
Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Tabellnotat for 2011
Fafo-notat 2012:11
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten
No way in, no way out?
A study of living conditions of irregular migrants in Norway
Fafo-report 2011:03
Bjørn R. Lescher-Nuland
Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010
Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
Fafo-notat 2011:19
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland
Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen
Undersøkelse blant ansatte i Bergen kommune
Fafo-rapport 2010:33
Roland Mandal
Å komme hjem
En pilotundersøkelse av levekår blant skadde veteraner
Fafo-rapport 2009:47
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fafo-report 2009:43
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Cancer and living conditions
Summary of findings from a study among people with cancer in Norway
Fafo-report 2009:42
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2009:26
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fra holdninger til levekår
Liv med hiv i Norge i 2009
Fafo-rapport 2009:13
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Kreft og levekår
Et sammendrag
Fafo-rapport 2009:06
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Kreftrammedes levekår
Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte
Fafo-rapport 2008:47
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Marjan Nadim
Fafo-rapport 2008:27
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen
Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet
Fafo-notat 2008:20
Fafo-rapport 2007:33
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Vanvittig mye å finne ut av
Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen
Fafo-rapport 2007:31
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.
Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet
Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena
Fafo-rapport 2007:27
Bjørn Richard Nuland
Ansikt til ansikt med fattigdommen
Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige
Fafo-rapport 2007:18
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
Levekår på vandring
Velstand og marginalisering i Oslo
Fafo-rapport 2007:05
Thomas Lorentzen
Social assistance dynamics in Norway
Doctoral dissertation
Fafo-report 546
Monica Lund
De frivillige og de fattige
Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige
Fafo-rapport 528
Tone Fløtten
Poverty and Social Exclusion – Two Sides of the Same Coin?
A Comparative Study of Norway and Estonia. Doctoral Dissertation
Fafo-report 487
Tatjana Doroshko and Dagmar Kutsar
Fafo-paper 2006:15
Ilze Trapenciere
Fafo-report 503
Feliciana Rajevska
Social policy in Latvia
Welfare state under double pressure
Fafo-report 498
Avo Trumm
Poverty in Estonia
Overview of main trends and patterns of poverty in the years 1996–2002
Fafo-report 497
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten
Når nøden er størst
En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige
Fafo-rapport 476
Sanita Kudrjavceva
Fafo-paper 2005:27
Agita Kaupuza
Family policy in Estonia and Latvia
A comparative review of state support to families with children
Fafo-paper 2005:26
Jon Anders Drøpping
Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse
Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv
Fafo-notat 2005:19
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping
Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon
En kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse. Kortversjon og eksempelsamling fra Prosjekt bostedsløs
Fafo-rapport 465
Fafo-report 451
Siri Ytrehus
Fattige barn i Norge. Hovedrapport
Hvem er de og hvor bor de?
Fafo-rapport 445
Siri Ytrehus
Fattige barn i Norge. Sammendragsrapport
Hvem er de og hvor bor de?
Fafo-rapport 442
Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 429
Pål Sletten and Willy Egset
Fafo-paper 2004:31
Jon Horgen Friberg
Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse?
Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt
Fafo-notat 2004:33
Tiltak for barn og unge i større bysamfunn
En kartlegging av tilskuddsordningen «Ungdomstiltak i større bysamfunn»
Fafo-notat 2004:30
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Uniting divided worlds
A study of deaf and hard of hearing youth
Fafo-report 412
Dagmar Kutsar and Avo Trumm
Provision of social assistance
The case of the two municipalities of Estonia
Fafo-paper 2003:01
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås
Fafo-rapport 402
Zane Loza and Aadne Aasland
From a Local Perspective:
Social Assistance and Social Work in Latvia
Fafo-paper 2002:02
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo
En vurdering av kriteriene i Oslo kommunes kriteriesystem i lys av ny kunnskap om levekår og sosioøkonomiske kjennetegn ved befolkningen
Fafo-notat 2002:23
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering
Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger
Fafo-rapport 364
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Den norske fattigdommen:
Hvordan arter den seg, hvor lenge varer den og hva kan vi gjøre med den?
Fafo-notat 2001:16
Siv Øverås
Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår?
En gjennomgang av kunnskapsstatus i Norge
Fafo-notat 2000:07
Willy Egset
Poverty in the Middle East and North Africa
MENA-projektet, A Survey of Data and Recent Trends (Published on the website of the Swedish Ministry of Foreign Affairs)
Delstudie 12 2000
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
Jakten på storbyfaktoren
En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge
Fafo-rapport 319
Tone Fløtten
Fattigdom i Norge
Problem eller bagatell?
Fafo-rapport 303
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn
Fafo-notat 1999:17
Christine Friestad
Å leve med kronisk sykdom
Resultater fra et forprosjekt blant voksne med astma og allergi
Fafo-notat 1999:13
Ivar Lødemel
Pisken i arbeidslinja
Om iverksetjinga av arbeid for sosialhjelp
Fafo-rapport 226
Espen Dahl og Pernille Vogt
Ensom og ulykkelig?
Levekår og livskvalitet blant eldre
Fafo-rapport 185
Andre Fafo-utgivelser
Espen Dahl
Fafo-rapport 170
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt
Fafo-rapport 161
Elisabeth Melander Stene
Fafo-rapport 145
Ivar Lødemel
Citizenship in the social division of welfare
The Case of British and Norwegian Income Maintenance 1946 to 1966
Fafo-notat 806

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts

Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det?

Barn i Norge 2013

Steffen Torp, Sævar B. Gudbergsson, Alv A. Dahl, Sophie D. Fosså og Tone Fløtten

Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway

Scandinavian Journal of Public Health

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Cancer patients’ needs for rehabilitation services

Acta Oncologica

Kermit, Patrick, Odd Morten Mjøen & Terje Olsen

Safe in the hands of the interpreter?
A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl

A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment

Acta Oncologica

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

Kommunenes arbeid med barnefattigdom

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Når kan barn kalles fattige
En opinionsbasert tilnærming

Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Ivar Lødemel

Når problemet er fattigdom

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Espen Dahl, Tone Fløtten and Thomas Lorentzen

Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data

Journal of Social Policy

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår
Resultater fra en spørreundersøkelse

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida

Tidsskrift for Ungdomsforskning

Tone Fløtten

Hvordan har de fattige det?

Samfunnsspeilet

Tone Fløtten

Fattigdom i en velferdsstat

Tidsskrift for velferdsforskning

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Nina Dahl, Erik Søndenaa, Robert Envik

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling
Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad & John Eriksen

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Tøne Fløtten og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

«Du er en skam for samfunnet»

Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe

Rikdom i Likhets-Norge

Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon

Velferd

Tone Fløtten

Dilemmaer i fattigdomsdebatten

Fontene

Tone Fløtten

Norsk fattigdomsgrense?

Tone Fløtten

Finnes det fattige i Norge?

Velferd

Tone Fløtten

Poverty and social exclusion – two sides of the same coin
A comparative study of Norway and Estonia