Arne Backer Grønningsæter
Arne Backer Grønningsæter
Researcher (Retired)

    Academic background:

    Senior Researcher, M.A. (Comparative European Social Studies), Sociology and social work


Area of work:

Social services, living conditions in vulnerable groups, powerty, comparative social policy, research cooperation with the Baltic countries and Southern Africa


Research areas:

Poverty and social security | Care services | Decent Work | Labour market integration | Forum for innovation in welfare services | Forum for innovation in welfare services


Publications 1987-2014

+47 90076570
Olav Elgvin, Arne Backer Grønningsæter og Edvard Nergård Larsen
Å være en sak
LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken
Fafo-rapport 2020:20
Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen og Jon Helgheim Holte
Tid for aktivering
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats i NAV
Fafo-rapport 2020:19
Ellen Katrine Kallander og Arne Backer Grønningsæter
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:43
Arne Backer Grønningsæter
Å bli eldre med hiv
En pilotstudie
Fafo-notat 2017:02
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper 2016:24
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
En ideell forskjell?
Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten
Fafo-rapport 2016:30
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave
The Global Goals for Sustainable Development
Challenges and possible implications for Norway. Discussion paper
Other Fafo-publications 2015
Arne Backer Grønningsæter
Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:11
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Fafo-rapport 2014:40
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:49
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
Fafo-rapport 2014:06
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:36
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
LHBT i arbeidslivet
En kunnskapsgjennomgang
Fafo-rapport 2013:25
Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand
Usynlig og selvlysende
Å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne
Fafo-rapport 2012:53
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter
Bolig og helse
Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken
Fafo-rapport 2012:03
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter
New signals on welfare policy
En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken
Fafo-rapport 2010:40
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland
Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen
Undersøkelse blant ansatte i Bergen kommune
Fafo-rapport 2010:33
Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills
Fafo-report 2010:28
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fafo-report 2009:43
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Cancer and living conditions
Summary of findings from a study among people with cancer in Norway
Fafo-report 2009:42
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2009:26
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fra holdninger til levekår
Liv med hiv i Norge i 2009
Fafo-rapport 2009:13
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Kreft og levekår
Et sammendrag
Fafo-rapport 2009:06
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Kreftrammedes levekår
Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte
Fafo-rapport 2008:47
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-report 2008:44
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter
Fortsatt farlig å kysse?
Kunnskap om og holdninger til hiv
Fafo-rapport 2008:21
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Fafo-notat 2008:24
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Vanvittig mye å finne ut av
Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen
Fafo-rapport 2007:31
Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen
Barnevernet i Oslo og Bergen
En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
Fafo-rapport 2007:11
Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg
Bare fantasien setter grenser?
Om kommunenes bruk av hjelpetiltak i barnevernet
Fafo-rapport 545
Fafo-report 451
Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka
Crossing borders to fight HIV/AIDS
The Role Of South African Multinationals In The Private Sector Response In Botswana
Fafo-report 431
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Uniting divided worlds
A study of deaf and hard of hearing youth
Fafo-report 412
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter
Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid?
Prosjekt nevrologisk rehabilitering
Fafo-rapport 403
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås
Fafo-rapport 402
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland
Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer
Evaluering av LOs prosjektsamarbeid med russisk fagbevegelse
Fafo-notat 2002:03
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Den norske fattigdommen:
Hvordan arter den seg, hvor lenge varer den og hva kan vi gjøre med den?
Fafo-notat 2001:16
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza
We all agree, but no one is grateful
Developments of the Income Maintenance System in Latvia
Fafo-notat 2001:09

Lena Morgon Banks, Jing Liu, Anne Kielland, Ali Bako Tahirou, Abdoul Karim Seydou Harouna, Islay Mactaggart, Ragnhild Dybdahl, Dan Firoun Mounkaila, Arne Grønningsæter

Childhood Disability in Rural Niger
A Population-based Assessment Using the Key Informant Method. BMJ Pediatrics
BMJ Pediatrics 2021 | Open access

Vidar Bakkeli & Arne Backer Grønningsæter

Developing an App Could Be the Wrong Place to Start
User Reflections and Ideas about Innovation in Municipal Substance Abuse Services
Nordic Journal of Social Research 2020 | Open access

Vidar Bakkeli & Arne Backer Grønningsæter

Brukerstemmen i tjenesteutvikling -noen dilemmaer
2019 Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid

Grønningsæter, A.B.

Fagutvikleren som formidler mellom utdanning, forskning og praksis.
2014 Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning.

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Fagutvikling, et samspill mellom forskning, utdanning og praksis
2014 Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning.

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten
2014 Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning.

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Fagutvikling og faglig utvikling i det lokale barnevernet.
2014 Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning

Lescher-Nuland, B.R. og Grønningsæter, A.B.

Noe du legger igjen hjemme når du går på jobb?
2013 Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile.

Aasland, Aa., Grønningsæter, A.B., Meylakhs, P.

More Are Testing Positive – But Is Everything Negative?
Russia and the HIV Epidemic
2013 Global HIV/AIDS Politics, Policy, and Activism: Persistent Challenges and Emerging Issues

Grønningsæter, A.B. og H. Haualand

Dobbelt diskriminert?
LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.
2013 Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile.

Arne B. Grønningsæter

Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten.
Fontene Forskning 2013

Grønningsæter, A.B. og B.R. Lescher-Nuland

Homopesten – om hiv blant menn som har sex med menn
2013 Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile.

de Paoli MM, Mills E and Grønningsæter AB

The ARV roll out and the disability grant: a South African dilemma?
Journal of the International AIDS Society 2012, 15:6 2012

Grønningsæter, A.B. og Kiik, R.

Implementing social policy –social workers’ experience from Estonia and Norway
Journal of Comparative Social Work 2012/1 2012

Aasland A., A.B.Grønningsæter og P. Meylakhs

Flere positive – men er alt negativt?
Russland og hiv-epidemien
Nordisk Østforum 4/2010, 2010

Grønningsæter, A. og R. Kiik

”My work is exciting” – Social workers in Estonia and Norway.
European Journal of Social Work. 1/2009 2009

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt
2007

Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise S. Hansen

Uniting Divided Worlds – Identity, Family and Education
Disability Studies Quarterly 2003

Grønningsæter, A.B., B.R. Lescher-Nuland, H.W. Kristiansen

Forskning om holdninger, levekår og livskvalitet.
Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile.

Other publications