Erika Braanen Sterri

Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken

Fafo-rapport 2014:33
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger

Project manager

Project participant(s)

Jon Rogstad
Erika Braanen Sterri

Research area(s)

Labour market integration

Project period

April 2013
May 2014
81935