Erika Braanen Sterri

School and high school as part of the Introductory Program

Fafo-rapport 2014:34
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Project manager

Project participant(s)

Anne Britt Djuve
Erika Braanen Sterri

Project period

May 2014
May 2014