Staff
Anne Britt Djuve
Researcher on leave
+47 95967244
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Fafo-rapport 2019:29
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Fafo-rapport 2017:07
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:06
Fafo-notat 2016:02
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
Other Fafo-publications 2015
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:34
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)
Fafo-rapport 2014:27
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:11
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2013:31
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2012:63
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2012:27
Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde
Fafo-rapport 2011:35
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2011:07
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
Fafo-rapport 2011:02
Fafo-notat 2011:25
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad
Fafo-notat 2011:06
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2010:10
Fafo-notat 2010:09
Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund
Fafo-rapport 2009:24
Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2007:26
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2007:05
Fafo-rapport 517
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 491
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand
Fafo-report 432
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve
Fafo-paper 2004:22
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2004:32
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Fafo-notat 2003:13
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve
Fafo-notat 2003:12
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Fafo-notat 2002:23
Fafo-notat 2002:11
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fafo-rapport 364
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 345
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve
Fafo-notat 2000:12
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 319
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 262
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn
Fafo-notat 1999:17
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:12
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:05
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 234
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Fafo-notat 1997:01
Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen
Fafo-rapport 210
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Fafo-rapport 184
Anne Britt Djuve
Fafo-notat 1995:05
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt
Fafo-rapport 161
Fafo-notat 1993:09
Anne Britt Djuve og Arild H. Steen
Fafo-rapport 143

Anne Britt Djuve

Multikulturalisme på norsk. Er anerkjennelse til hinder for utjevning?

Agora Tidsskrift for metafysisk spekulasjon.

Djuve, AB, Anniken Hagelund og H.Kavli

Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere

Søkelys på arbeidslivet

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Integreringspolitikk i endring

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Velferdsstatens skreddere

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli og Silje Sønsterudbråten

Et farvel til frivilligheten?

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Tre råd til Hansen

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli & Tina Østberg

Frivillig integrering?

Jon Rogstad og Anne Britt Djuve

Virker innvandrerkvotering?

Anne Britt Djuve

Hvem får lån i Husbanken?

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Felles utfordringer – like løsninger?
Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve og Hilde Haualand

Facing a Baltic invation?
Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries

Anne Britt Djuve

Ung, farget og arbeidsledig?

Anne Britt Djuve

Integrering i randsonen
Ikke-vestlige innvandrere i norsk arbeidsliv

Anne Britt Djuve

Hvem inkluderer innvandrere?

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater
Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Anne Britt Djuve
Anne Britt Djuve
End of project: 2016
Completed projects

Project manager: Anne Britt Djuve
End of project: 2015
Completed projects

Project manager: Anne Britt Djuve
End of project: 2014
Completed projects

Project manager: Hanne Cecilie Kavli
Anne Britt Djuve (pt i permisjon)
End of project: 2008
Completed projects

Project manager: Anne Britt Djuve
End of project: 2005
Completed projects