Staff
Beate Sletvold Øistad
Researcher on leave
+47 46929661
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:17
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2018:29
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-notat 2018:14
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:26
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:09
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:08
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Fafo-notat 2016:19
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2014:22

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt?

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv

Project manager: Kristin Alsos
End of project: 2020
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Kristin Alsos
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Kristin Alsos
End of project: 2017
Completed projects

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2016
Completed projects