Jørgen Svalund
Jørgen Svalund
Researcher

Research areas:

Collective agreements | Industrial relations | Wage formation

+47 91632495
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Variasjon innenfor satte rammer
Nasjonal lederutdanning for styrere. Delnotat 1
Fafo-notat 2022:01
Anne Hege Strand og Jørgen Svalund
Velferdsordninger til unge
Bruk av arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogram blant unge utenfor arbeid og utdanning
Fafo-rapport 2021:35
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Amund Hanson Kordt og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2021:27
Jørgen Svalund
ABE-reformen i musikk- og scenevirksomheter
Kutt uten kunstneriske konsekvenser?
Fafo-rapport 2021:26
Fafo-rapport 2020:15
Fafo-rapport 2020:28
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2020:23
Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2020:22
Fafo-notat 2020:06
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
ABE-reformen i staten
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt
Fafo-rapport 2019:36
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:47
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Verve og beholde
Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer
Fafo-rapport 2018:28
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Fafo-rapport 2016:22
Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:57
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Tidsbruk i barnehagene
Rapportering, organisering og ledelse
Fafo-rapport 2015:43
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2014:04
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2013:54
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland
Fafo-rapport 2013:16
Jørgen Svalund
Undersysselsetting og ufrivillig deltid
Varighet og veien videre
Fafo-rapport 2011:34
Bård Jordfald og Jørgen Svalund
Alle prater om klima, men ingen om folk
En analyse av kraftbransjens fremtidige kompetansebehov
Fafo-rapport 2009:49
Fafo-rapport 2009:30
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2009:22
Jørgen Svalund
Fakta om arbeidslivet
og utdanningsgruppene
Fafo-rapport 2009:12
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:09
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:17
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Utleie av arbeidskraft 2008
Omfang og utvikling over tid
Fafo-notat 2008:25
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Varsel om vekst?
Fremtidsbilder av olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge
Fafo-rapport 2007:36
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:19
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:04
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541

Tomas Berglund, Roy A Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

Temporary Contracts, Employment Trajectories and Dualisation
A Comparison of Norway and Sweden

Work, Employment and Society

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt?

Jørgen Svalund & Tomas Berglund

Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization?

European Journal of Industrial Relations

Vulkan, Patrik Saloniemi, Antti Svalund, Jørgen Väisänen, Anna

Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden

Nordic Jounral of Working Life Studies

Jørgen Svalund

Cooperation and Power in Labour Adjustment Choices: A Nordic Perspective

I: Fredrik Engelstad og Anniken Hagelund (red) Cooperation and Conflict the Nordic Way

Svalund, J. and H. Kervinen

Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases

Transfer: European Review of Labour and Research

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis

European Journal of Industrial Relations

Svalund, J.

Velferdsstatens siste hull?

Samfunnsspeilet

Kjelvik, J. og Svalund, J.

Helse

Samfunnspeilet

Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund

Blanda resultater av fastlegereforma

Other publications

Anne Hege Strand & Jørgen Svalund

Vi trenger nye trygdeordninger til unge
KAI-kronikken

KAI-kronikk

Fredrik Engelstad og Jørgen Svalund

Mobbing, personalkonflikter og arbeidsmiljø

Tomas Berglund, Roy Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden

Jørgen Svalund, Anna Peixoto og Kristin Jesnes

Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden
Does regulation matter?

Jørgen Svalund og Kristin Jesnes

Why temporary employment contracts?
A study of employers’ reasons for hiring on temporary contracts across five different sectors in Norway

Jørgen Svalund

Arbeid og autonomi

Jørgen Svalund

Helse

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet Makt og deomokrati i arbeidslivet.

  • Project management: Jon Rogstad
  • Project management: Jon Rogstad
  • Completed projects

  • Project management: Lise Lien
  • Completed projects