Jørgen Svalund

Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fafo-rapport 2013:54
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen

Project manager

Project period

October 2013
March 2014
81966