Lise Lien
Lise Lien
Researcher

Research areas:

Care services | Forum for innovation in welfare services

+47 97064635
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Lise Lien
Fafo-rapport 2021:11
Lise Lien
Sisterhood – sanitetsarbeid i fornyet drakt?
Evaluering av Sisterhood i Norske Kvinners Sanitetsforening
Fafo-notat 2021:06
Anne Inga Hilsen, Lise Lien og Torill Tveito
Fafo-rapport 2021:04
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Bedre livsmestring og sosial inkludering
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
Fafo-rapport 2019:10
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46
Lise Lien
«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»
Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Fafo-rapport 2016:36
Fafo-rapport 2016:28
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
Fafo-rapport 2016:06
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Hanne Bogen og Lise Lien
Fra fravær til nærvær
Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
Fafo-rapport 2015:12
Magne Bråthen og Lise Lien
Ringer i Vannet
NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
Fafo-rapport 2015:23
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad
Fafo-rapport 2013:52
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Lise Lien og Svein Erik Moen
Fafo-notat 2013:09
Lise Lien
«Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:02

Other publications

G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

Vi er en herlig gjeng!

Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

Tilsynsoppgaver i kommunesektoren

Lise Lien og Bjarne Lindeløv

«Det med mine og dine arbeidsoppgaver – det handler jo egentlig om å serve kunden
Om samarbeidets utfordringer i en elektrobedrift

Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Lønn i kommunal sektor
Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det?

Lise Lien, Ingrid Agathe Bay-Larsen og Ole Martin Elvehøi

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen

Lise Lien

Sterkere, smartere, spissere!
En intern kartlegging av Nordlandsforskning

Lise Lien og Terje Olsen

Ny karriere eller ny barriere?
Arbeidsdimensjonen ved soning

Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund og Thomas A. Hansen

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Lise Lien

Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet
En kvalitativ studie av arbeidsfravær i Bodø kommune

Liv Toril Pettersen, Gry Agnete Alsos og Lise Lien

Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?
En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland

Agnete Wiborg og Lise Lien

Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland
Muligheter og utfordringer

Lise Lien og Trude Gjernes

Miljøet hos oss er helt konge!
Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer

Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel
Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?»

Lise Lien

Fleksibiliseringens tvetydigheter
En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering

 • Project management: Lise Lien
 • Current projects

 • Project management: Lise Lien
 • Current projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects