Lise Lien
+47 97064635
Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien og Louisa Cheng Seifert
Tillitsreformen i offentlig sektor
Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester
Fafo-notat 2022:10
Tove Mogstad Aspøy, Ragnhild Steen Jensen, Lise Lien og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2022:01
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Lise Lien
Fafo-rapport 2021:11
Lise Lien
Sisterhood – sanitetsarbeid i fornyet drakt?
Evaluering av Sisterhood i Norske Kvinners Sanitetsforening
Fafo-notat 2021:06
Anne Inga Hilsen, Lise Lien og Torill Tveito
Fafo-rapport 2021:04
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Bedre livsmestring og sosial inkludering
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
Fafo-rapport 2019:10
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46
Lise Lien
«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»
Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Fafo-rapport 2016:36
Fafo-rapport 2016:28
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
Fafo-rapport 2016:06
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Hanne Bogen og Lise Lien
Fra fravær til nærvær
Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
Fafo-rapport 2015:12
Magne Bråthen og Lise Lien
Ringer i Vannet
NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
Fafo-rapport 2015:23
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad
Fafo-rapport 2013:52
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Lise Lien og Svein Erik Moen
Fafo-notat 2013:09
Lise Lien
«Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:02

Other publications

 • Project management: Lise Lien
 • current.projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects

 • Project management: Lise Lien
 • Completed projects