Marianne Takvam Kindt
Marianne Takvam Kindt
Researcher

    Academic background:

    PhD, University of Oslo

Research areas: Dropout from education | Exclusion and marginalisation | Integrering og kompetanse | Skoleutvikling og elevenes læring
+47 47079487
Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:09
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:05
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt
Fafo-rapport 2019:31
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt
Fafo-rapport 2019:37
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2018:41

Reisel, L., Hermansen, A. & Kindt, M. T.

Norway

Marianne Takvam Kindt

Right Choice, Wrong Motives?
Narratives about Prestigious Educational Choices among Children of immigrants in Norway

Kindt, M. T & Hegna, K.

Innvandrerdriv på Oslos østkant
Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo

Other publications

Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Marie Gjefsen, Marianne Takvam Kindt & Jon Rogstad

Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel

Yousefi, A, & Johsen, C.D.& Rønning, L.B, Kindt, M.T. &, Katralen, T.M.S

50 timer samfunnskunnskap: en brukerundersøkelse

Project manager: Anne Mette Ødegård
End of project: 2021
Current projects

Project manager: Hanne Cecilie Kavli
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Hanne Cecilie Kavli
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2020
Completed projects

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2019
Completed projects