Olav Elgvin
Olav Elgvin
Researcher (on leave)

Area of work:

M.phil. i Peace and Conflict  Studies, Universitetet i Oslo


Research areas:

Labour market integration | The multi-cultural society | Children of immigrants

+47 97968950
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik
Samtale og strid
Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap
Fafo-rapport 2021:16
Olav Elgvin, Arne Backer Grønningsæter og Edvard Nergård Larsen
Å være en sak
LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken
Fafo-rapport 2020:20
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Fafo-notat 2020:06
Olav Elgvin og Gumund Hernes
Fafo-rapport 2014:41
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:49
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
Når aktivering blir ydmykelse
En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
Fafo-rapport 2014:43
Fafo-notat 2014:01
Beret Bråten og Olav Elgvin
Forskningsbasert politikk?
En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet
Fafo-rapport 2014:16
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Beret Bråten og Olav Elgvin
Mangfoldskommunen Drammen
Likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning
Fafo-rapport 2014:32
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:36
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Innvandrerne som skulle klare seg selv
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Fafo-rapport 2013:31
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Rurbane møter
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner
Fafo-rapport 2013:02
Olav Elgvin
«Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:04
Olav Elgvin og Anne Skevik Grødem
Hvem bestemmer?
Ektefellevalg blant unge med innvandringsbakgrunn
Fafo-rapport 2011:25

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV
Tidsskrift for samfunnsforskning 2016 | Lenke

Olav Elgvin og Jon Horgen Friberg

Migrasjonssosiologiens svarte boks?
Sosiologi i dag 2014 | Lenke

Olav Elgvin & Kristian Rose Tronstad

Nytt land, ny religiøsitet?
Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge
Tidsskrift for samfunnsforskning 2013 | Artikkelen kan kjøpes

Other publications