Ståle Østhus
+47 40223094
Ståle Østhus
Videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet
Data fra Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB
Fafo-rapport 2021:21
Ståle Østhus og Roy A. Nielsen
Barn som lever i fattigdom
Geografisk variasjon og grad av risiko
Fafo-notat 2020:05
Ståle Østhus
Kunnskap om pensjon
Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
Fafo-rapport 2019:02
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe
Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo
Om inntektsmodellen til Helse Sør-Øst RHF og behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus
Fafo-notat 2017:11

Sturla Nordlund and Ståle Østhus

What is alcohol abuse? Attitudes to drinking in seven European countries

Addiction Research & Theory

Ståle Østhus

Health effects of downsizing survival and job loss in Norway

Social Science and Medicine

Ståle Østhus and Ellen J. Amundsen

Estimating levels and trends in alcohol use
- investigating the validity of estimates based on Norwegian population surveys

Norsk Epidemiologi

Elin K. Bye and Ståle Østhus

Alcohol and cannabis use in Norway during the period 1995-2009

Norsk Epidemiologi

Ståle Østhus and Arne Mastekaasa

The impact of downsizing on remaining workers’ sickness absence

Social Science & Medicine

Other publications