Skip to main content
Tina Østberg
Communication Officer
+47 99108083
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv
6. og 7. desember 2004, Soria Moria Hotell og Konferansesenter
Fafo-notat 2005:05
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering
Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger
Fafo-rapport 364
Tina Østberg
Mobil og omskiftelig
Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra industrien i Kongsbergregionen
Fafo-rapport 326
Tina Østberg
Utdanningsambisjoner og utferdstrang
Ungdommens utdannings- og yrkesvalg sett fra verkstedindustrien i Harstad-regionen
Fafo-rapport 265
Tina Østberg
Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering
Arbeidstakerorganisasjonenes erfaringer og deres muligheter for påvirkning
Fafo-rapport 264

Other publications