Tove Midtsundstad
Tove Midtsundstad
Research professor

  Academic background:

  PhD sociology, UiO

  Cand. polit., political science, UiO

   


Area of work:

Pensions and social security, pension systems and retirement behaviour, including working life, age management and labour market  participation, employee retention, prevention and facilitation in the workplace, evaluation studies etc.


Research areas:

Labour market integration | Pensions | Active ageing policy at the workplace | Lifelong learning+47 48094162
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Kerstin Nilsson
Bransjespesifikk seniorpolitikk
Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i sykehussektoren
Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse
Fafo-rapport 2022:18
Tove Midtsundstad
Seinkarrierer
Arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen
Fafo-rapport 2022:10
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2022:05
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Det erfarne blikket
Seniorer i pleie- og omsorgssektoren
Fafo-rapport 2021:20
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i barnehagesektoren
Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker
Fafo-rapport 2020:18
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Heving av aldersgrensen for stillingsvern
Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?
Fafo-rapport 2019:27
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Virker tiltakene?
Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
Fafo-notat 2016:12
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Teller AFP med?
Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor
Fafo-notat 2016:08
Tove Midtsundstad
IA som strategi for lengre yrkeskarrierer
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling
Fafo-rapport 2015:49
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid og pensjon i kommunal sektor
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen
Fafo-rapport 2014:45
Tove Midtsundstad
Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv
En virksomhetsundersøkelse fra 2013
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd
Fafo-rapport 2013:12
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
Fafo-rapport 2013:04
Tove Midtsundstad
Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte
Fafo-notat 2013:05
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Virksomhetenes seniortiltak
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
Fafo-notat 2013:01
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Ulikt arbeid – ulike behov
Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Flere hender i pleie og omsorg
Hvordan kan seniorpolitikken bidra?
Fafo-rapport 2011:08
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen
Fafo-notat 2011:05
Tove Midtsundstad
Bedre helse, mindre slit og mer familie
Delrapport 6 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:16
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2008:12
Tove Midtsundstad
Fra utstøting til inkludering?
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Noen år til?
Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner
Fafo-rapport 2007:28
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 526
Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004
Fafo-rapport 509
Tove Midtsundstad
Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer?
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak
Fafo-rapport 2006
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe
Utviklingen av offentlig tjenestepensjon
En gjennomgang av sentrale utviklingstrekk
Fafo-rapport 492
Tove Midtsundstad
Ikke nødvendigvis sliten…
En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten
Fafo-rapport 482
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 475
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 470
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2005:18
Fafo-notat 2005:12
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv
6. og 7. desember 2004, Soria Moria Hotell og Konferansesenter
Fafo-notat 2005:05
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Inkluderende arbeidsliv på norsk
En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark
Fafo-notat 2003:13
Seniorpolitikk i staten
En foreløpig beskrivelse av tiltak, holdninger og noen erfaringer hos arbeidsgivere og arbeidstakere
Fafo-notat 2003:14
Tove Midtsundstad
Sosiale ordninger under press
En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter
Fafo-rapport 401
Tove Midtsundstad
AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor
Fafo-rapport 385
Tove Midtsundstad
Vi har ikke bruk for deg lenger…
Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor
Fafo-notat 2002:13
Tove Midtsundstad
Tidlig pensjonering i stat og skoleverk
En analyse av registerdata fra Statens pensjonskasse for 2000
Fafo-notat 2002:12
Tove Midtsundstad
Pensjonering i stat og skoleverk
Analyse av registerdata fra Statens Pensjonskasse 1996 og 1999
Fafo-notat 2001:01
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Tove Midtsundstad
Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis?
Status tre år etter avsluttet grunnskole
Fafo-notat 2000:14
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
Jakten på storbyfaktoren
En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge
Fafo-rapport 319
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Følge opp – eller forfølge?
Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform 94
Fafo-rapport 263
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Tove Midtsundstad
Underveis – men mot hva?
En første oversikt over oppfølgingstjenestens målgruppe, tilgjengelig tilbud og organisering av oppfølgingsarbeidet i syv fylker våren 1995
Fafo-notat 1995:07
Tove Midtsundstad
Miljøarbeid eller saksbehandling?
Kompetansebehovet blant barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fafo-notat 1995:02
Tove Midtsundstad
Yrke, utdanning og fagorganisering
Yrkesfaglig satsing i helse- og omsorgssektoren
Fafo-rapport 172
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Utgang fra arbeidslivet
En studie av eldre arbeidstakere, førtidspensjonering og AFP
Fafo-rapport 154
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen
Merking av næringsmidler i EF og EØS
Tilpasning i det norske regelverket gjennom EØS-avtalen
Fafo-notat 824
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen
Fafo-notat 1993:10

Tove Midtsundstad

Traff vi blink? Refleksjoner rundt pensjonsreformen, økt yrkesdeltakelse og seniorpolitikk

Nordisk vâlfärdsforskning/Nordic Welfare Research , 2020

Tove Midtsundstad

Which Norwegian enterprises offer the poorest and the best pension entitlements?

Nordic Journal of Working Life Studies , 2019

Tove Midtsundstad & Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

European Journal of Education , 2019

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning

European Journal of Education , 2019

Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen

The Effects of Retention Measures on Retirement Timing—Do Financial Crises Matter?

Frontiers in Sociology , 2019

T. Midtsundstad

The Norwegian Unemployment-Disability Paradox , 2018 Employment Biographies and Social Protection in Europe

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited

Nordic Journal of Working Life Studies , 2018

Tove Midtsundstad

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet , 2018

Tove Midtsundstad

Le paradoxe chômage - invalidité en Norvège , 2017 Les parcours professionnels et la protection sociale en Europe

Tove Midtsundstad

Das norwegische Paradoxon von Arbeitslosigkeit und Invalidität , 2017 Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?

Occupational Medicin , 2016

T. Midtsundstad

Utviklingen i AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000 , 2015 Norsk arbeidsliv i turbulente tider

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

På nett - hvor lett?

Søkelys på arbeidslivet , 2015

T. Midtsundstad

Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere , 2015 Norsk arbeidsliv i turbulente tider

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Retaining older workers - an anlysis of company syrveys from 2005 and 2010

International Journal of Manpower , 2015

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?

Søkelys på arbeidslivet , 2014

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor

Søkelys på arbeidslivet , 2013

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

Søkelys på arbeidslivet , 2012

Tove Midtsundstad

Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse , 2012 Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.

Nordic Journal of Working Life Studies , 2012

T. Midtsundstad and H. Bogen

How the Worker Collective may Moderate Active Ageing Policy and its Outcomes

Labour, Education & Society , 2011

T. Midtsundstad

Går vi av tidlig for å pleie mor?

Søkelys på arbeidslivet , 2009

T. Midtsundstad

Virksomheten som sosialpolitisk aktør

Tidsskift for Velferdsforskning , 2008

J. M. Hippe, T. Midstundstad og G. Veland

Dit ingen trodde man skulle , 2007 Hamskiftet. den norske modellen i endring.

T. Midtsundstad

Virksomhetenes sosiale ansvar , 2005 Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning.

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

Pensjoner i arbeidsmarkedet , 2005 Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning.

T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket?

Spesialpedagogikk , 2000

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis? , 1999 Videregående skole - ved en skilleveg

T. Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje? , 1996

I: Blichfeldt m.fl. Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94.

Other publications

Tove Midtsundstad

Hvem skal jobbe lenger?

Magasinet Industri Energi , 2021

Tove Midtsundstad

'Pensjon er blitt litt som lotto'

NAVs pensjonsblogg , 2019

T. Midtsundstad og J. M. Hippe

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen , 2013

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniortiltakene – vet vi hva som virker? , 2012

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Seniorgoder uten effekt? , 2011

T. Midtsundstad

Det er på arbeidsplassen det må skje

LO Aktuelt , 2010

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør

LO Aktuelt , 2010

T. Midtsundstad

Hva skjer med uførepensjonen?

Magasinet for fagorganiserte , 2008

T. Midtsundstad

AFP - syndebukk og redningsplanke

Magasinet for fagorganiserte , 2008

T. Midtsundstad og H.Jacobsen

AFP fra A til Å... , 2007

T. Midtsundstad

Hvem taper på den nye AFP-ordningen?

Dagbladet , 2007

T. Midtsundstad

Sliternes pensjon

Dagbladet , 2007

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige , 2006

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste , 2005

J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland

Etter pensjonsforliket

LO Aktuelt , 2005

J. M. Hippe & T. Midtsundstad

Hvem lurer hvem? , 2005

T. Midtsundstad

Flere valgmuligheter for AFP og fleksibel folketrygd

Tidsskriftet Velferd , 2005

T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på dansk

SSPs nyhetsbrev , 2004

T. Midtsundstad

En betydelig seniorutfordring i staten

SSPs nyhetsbrev , 2004

T. Midtsundstad

Hvor mange har rett til å gå av med AFP?

Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren) , 2004

T. Midtsundstad

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering

SSPs Nyhetsbrev 45+ , 2003

T. Midtsundstad

Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid

Orienterer (Aspekter fra 2010) , 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk

Tidsskriftet Velferd , 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter

Arbeidsmiljø , 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet

BRIS Rehabiliteringsmagasinet , 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid

BRIS Rehabiliteringsmagasinet , 2003

T. Midtsundstad

Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå

Trygd & Pensjon , 2002

T. Midtsundstad

Yrke, utdanning og fagorganisering , 1995

Tove Midtsundstad

Trygg trafikk med seniorer , 2017

Tove Midtsundstad

Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet , 2017

Tove Midtsundstad

Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå , 2016

Tove Midtsundstad

Hva vet vi om effekten av seniorgoder? , 2016

T. Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene , 2016

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway , 2017

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway , 2017

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de? , 2017

Tove Midtsundstad

Alder ingen hindring? , 2017

Mariska van der Horst, Åsmund Hermansen, David Lain & Tove Midtsundstad

Explaining employment patterns of older men and women in the UK and Norway , 2016

Å. Hermansen and T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on early retirement behaviour , 2015

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

TemaNord , 2017

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat , 2016

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendrag (s. 4-8) , 2016

I: M. Tofteng (red.) Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

M. Tofteng og T Midtsundstad

Oppsummering og videre kunnskapsbehov (kap. 6, s. 74-84)

Rapport nr. 50 - 1 , 2016

T. Midtsundstad

Eksisterende kunnskap om seniormobilitet (kap. 2, s. 15-33) , 2016

I: M. Tofteng (red.) Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

A. I. Hilsen and T. Midtsundstad

Human resource management and interventions , 2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway , 2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling , 2006

I: A. I. Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik Utredning om seniorer og omstilling

T. Midtsundstad

Årsaker til førtidspensjonering i Norge , 2005 Forskerblikk på aldring og eldre

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell , 2004

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge? , 1999

E. Dahl og T. Midtsundstad

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder? , 1995 Sysselsetting og arbeidsledighet. Konferanserapport.

Tove Midtsundstad

Pensjonistenes inntekt og levekår , 1991

Tove Midtsundstad

Aleneforeldres inntet og levekår , 1990

Tove Midtsundstad

Atypisk arbeid , 1990

 • Project management: Tove Midtsundstad
 • Project management: Tove Midtsundstad
 • current.projects

 • Project management: Tove Midtsundstad
 • Project management: Jon M. Hippe
 • Completed projects

 • Project management: Tove Midtsundstad
 • Project management: Geir Veland
 • Completed projects

 • Project management: Tove Midtsundstad
 • Project management: Geir Veland
 • Completed projects

 • Project management: Tove Midtsundstad
 • Project management: Geir Veland
 • Completed projects