Asyl og migrasjon

Fafo har et av Norges største forskningsmiljøer for migrasjonsforskning. Våre migrasjonsforskere har søkelys på hele migrasjonsprosessen, fra migrasjonsbeslutningen, forhold i avsenderland og flyktningleirer, til møtet med asyl- og mottakssystemene eller arbeidsmarkedet i Europa, integreringsutfordringer når migrantene møter det norske samfunnet, til hvordan det går med barna deres i utdanning og arbeidsliv og de langsiktige konsekvensene for det norske samfunnet, eller retur og re-integrering i de tilfellene det er aktuelt. Dette gir Fafo en helhetlig tilnærming til migrasjonsfeltet som man finner i svært få forskningsmiljøer, i Norge og internasjonalt.

Asyl og migrasjon

Kontakt

Forskere

Forsker (permisjon)
Doktorgradsstipendiat
Forsker
Forsker
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:35
Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:16
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Fafo-rapport 2018:05
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2017:22
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten
Fafo-report 2017:23
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees
Fafo-report 2017:12
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Fafo-rapport 2017:07
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2017:02
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk
Fafo-rapport 2016:35
Fafo-notat 2016:02
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt
Fafo-rapport 2015:45
Svein Erik Stave and Solveig Hillesund
Fafo-report 2015:16
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees
Fafo-report 2015:22
Fafo-rapport 2014:01
Nerina Weiss
Fafo-rapport 2013:47
Fafo-rapport 2013:01
Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2012:38
Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen
Fafo-rapport 2012:37
Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten
Fafo-report 2011:03
Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2010:46
Cecilie Øien
Fafo-rapport 2010:20
Guri Tyldum and Marianne Tveit
Fafo-report 2008:26
May-Len Skilbrei and Marianne Tveit
Fafo-report 2007:01