Fag- og yrkesopplæring

Forskning om fag- og yrkesopplæring dreier seg om læring og kompetanseutvikling i skolen og i arbeidslivet. I Norge er lærlingordningen i arbeidslivet en integrert del av det formelle utdanningssystemet, og fagopplæringen er et delt ansvar mellom staten og arbeidslivet. En slik modell gir muligheter, men også utfordringer. Hvordan henger de forskjellige delene sammen? Hva er vilkårene for læring i skole og i arbeidsliv? Hvilke forhold påvirker unges valg av utdanning og yrke, og hva påvirker bedriftenes vilje til å ansette faglærte og ta inn lærlinger? Hvordan påvirkes dette av offentlig politikk? Og hvilke konsekvenser får valgene for den enkelte og for arbeidslivet?

Fag- og yrkesopplæring har vært et viktig forskningsområde på Fafo siden tidlig på 1990-tallet. Tre temaer har dominert forskningen:

* Overgangen mellom skole og arbeidsliv

* Ungdom og utdanningsvalg

* Arbeidslivets rekruttering av lærlinger og fagarbeidere

Fafos forankring i arbeidslivsforskningen har vært et naturlig utgangspunkt . Forskningen har i stor grad vært oppdragsfinansiert, med utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet som viktige oppdragsgivere. Fafo deltok i den forskningsbaserte evalueringen av Reform 94 og av den siste utdanningsreformen, Kunnskapsløftet.

Fag- og yrkesopplæring

Kontakt

Forskere

Forsker
Forsker (permisjon)
Forsker (permisjon)
Forsker (Permisjon)
Forsker
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset
Fafo-notat 2019:08
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2019:10
Fafo-rapport 2019:07
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Fafo-notat 2018:10
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:11
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:01
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2016:37
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:20
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Fafo-rapport 2016:31
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Fafo-notat 2016:11
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2016:15
Fafo-rapport 2016:09
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:10
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Fafo-notat 2015:05
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2015:02
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2014:36
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2013:05
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:61
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:47
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:36
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:28
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:11
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:41
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:12
Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2010:03
Fafo-notat 2010:23
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2008:29
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-notat 2008:27
Marjan Nadim og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:35
Fafo-rapport 540
Sigmund Aslesen
Fafo-notat 2003:15
Fafo-notat 2003:09
Anna Hagen og Elin Svensen
Fafo-rapport 394
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Fafo-rapport 388
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Fafo-rapport 383
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 382
Fafo-notat 2002:14
Sveinung Skule og Bjørn Andersen
Fafo-rapport 363
Tina Østberg
Fafo-rapport 326
Sigmund Aslesen og Ove Langeland
Fafo-notat 2000:18
Fafo-notat 2000:14
Fafo-notat 2000:11
Fafo-rapport 265
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Fafo-rapport 263
Marit Egge
Fafo-rapport 259
Lisbet Berg
Fafo-rapport 258
Eifred Markussen
Fafo-notat 1998:14
Fafo-rapport 209
Eifred Markussen
Fafo-notat 1995:14
Fafo-rapport 172
Thore K. Karlsen og Hanne Bogen
Fafo-notat 1994:09
Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 146
Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 115
European Educational Research Journal
International Journal for Research in Vocational Education and Training

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Fagbrev i voksen alder

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2020