Boligsosiale spørsmål

Innenfor Fafos velferdsforskning har bolig vært et sentralt tema. Boligforskningen vår har utgangspunkt i velferdspolitikken, og belyser ulike sider ved bolig som levekårsgode, bolig for utsatte grupper, betydningen av sammenhengen mellom bolig og tjenester for at personer med oppfølgingsbehov skal kunne opprettholde en god bosituasjon.

Fafo har gjennomført flere forskningsprosjekter og oppdrag relatert til den norske innsatsen for å bekjempe bostedsløshet, og evalueringer av prosjekter, boligsosiale virkemidler og tilskuddsordninger innen det boligsosiale feltet.

Boligsosiale spørsmål

Kontakt

Forskere

Forsker (permisjon)
Forsker/Pensjonist
Forsker
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2017:06
Fafo-notat 2017:04
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2015:52
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:08
Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:11
Fafo-rapport 2014:52
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:06
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-rapport 2013:45
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-notat 2013:20
Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem
Fafo-rapport 2012:48
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2012:03
Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland
Fafo-rapport 2011:16
Inger Lise Skog Hansen, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie
Fafo-rapport 2007:38
Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg
Fafo-rapport 2007:23
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie, Anna Skårberg
Fafo-rapport 2007:07
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn
Fafo-rapport 512
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn
Fafo-rapport 511
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-paper 2006:22
Inger Lise Skog Hansen og Siri Ytrehus
Fafo-rapport 494
Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie
Fafo-rapport 469
Fafo-notat 2005:19
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping
Fafo-rapport 465
Siv Øverås
Fafo-rapport 460
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping
Fafo-rapport 448

Viggo Nordvik, Inger Lise Skog Hansen, Charlotte Koren og Bjørn Lescher-Nuland

Den norske bostøtten. Effekter av en reform

Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen

Bolig, helse og sosial ulikhet

Inger Lise Skog Hansen og Siv Øverås

Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk

Anne Britt Djuve

Hvem får lån i Husbanken?