Fattigdom

Gode levekår, bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering er grunnleggende velferdspolitiske mål i norsk velferdspolitikk. Dette er mål som også uttrykkes i FNs bærekraftsmål. Helt siden instituttet ble etablert har Fafo hatt fattigdom og sosial ekskludering som sentrale forskningstema.

Fafo kartlegger levekår og livssituasjon for utsatte grupper i velferdsstaten, slik som bostedsløse, kreftrammede og hiv-positive. Vi har i stor grad studert levekår som en funksjon av de ressurser som personer eller husholdninger disponerer, og vår forskning konsentrerer seg om inntekt, utdanning, helse, og boligsosiale forhold. Sentrale elementer i denne forskningen er knyttet til fordeling av ressurser, identifisere forskjeller mellom ulike grupper og geografiske områder, samt å avdekke årsaker til slike forskjeller.

Fattigdom kom igjen på dagsorden som sosialpolitisk tema i norsk offentlig debatt rundt 2000-tallet, og i løpet av de siste tyve årene er det utarbeidet flere handlingsplaner mot fattigdom. Flere statlige tilskuddsordninger har blitt etablert, og det utvikles mange fattigdoms­bekjempende tiltak i norske kommunene. Fafo har over tid en bred portefølje av studier på fattigdomsbekjempende innsatser.

Fafos forskning på fattigdom har både et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Fafo har gjennomført prosjekter som omhandler fattigdommens omfang og utvikling i en rekke land. Vi har studert fordeling av fattigdomsrisiko i befolkningen, årsaker til og konsekvenser av fattigdom. Fattigdom i barnefamilier og blant innvandrede familier har vært et gjennomgående tema i Fafos forskning.

Levekår og fattigdom

Kontakt

Forskere

Ståle Østhus og Roy A. Nielsen
Fafo-notat 2020:05
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-rapport 2020:02
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Fafo-rapport 2019:10
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:44
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:43
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:04
Arne Backer Grønningsæter
Fafo-notat 2017:02
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
Other Fafo-publications 2015
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:49
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2014:50
Fafo-notat 2014:01
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:06
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley
Fafo-rapport 2014:18
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:36
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2013:31
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Fafo-rapport 2013:02
Fafo-notat 2013:18
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2012:63
Anne Hege Strand
Fafo-notat 2012:11
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten
Fafo-report 2011:03
Fafo-notat 2011:19
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland
Fafo-rapport 2010:33
Roland Mandal
Fafo-rapport 2009:47
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fafo-report 2009:43
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-report 2009:42
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2009:26
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fafo-rapport 2009:13
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-rapport 2009:06
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Fafo-rapport 2008:47
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Marjan Nadim
Fafo-rapport 2008:27
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen
Fafo-notat 2008:20
Fafo-rapport 2007:33
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Fafo-rapport 2007:31
Fafo-rapport 2007:27
Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2007:18
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2007:05
Fafo-report 546
Fafo-rapport 528
Fafo-paper 2006:15
Ilze Trapenciere
Fafo-report 503
Feliciana Rajevska
Fafo-report 498
Avo Trumm
Fafo-report 497
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten
Fafo-rapport 476
Fafo-paper 2005:26
Fafo-notat 2005:19
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping
Fafo-rapport 465
Fafo-rapport 445
Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 429
Pål Sletten and Willy Egset
Fafo-paper 2004:31
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-report 412
Dagmar Kutsar and Avo Trumm
Fafo-paper 2003:01
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås
Fafo-rapport 402
Zane Loza and Aadne Aasland
Fafo-paper 2002:02
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Fafo-notat 2002:23
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fafo-rapport 364
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Fafo-notat 2001:16
Delstudie 12 2000
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 319
Tone Fløtten
Fafo-rapport 303
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn
Fafo-notat 1999:17
Christine Friestad
Fafo-notat 1999:13
Ivar Lødemel
Fafo-rapport 226
Espen Dahl og Pernille Vogt
Fafo-rapport 185
Andre Fafo-utgivelser
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt
Fafo-rapport 161
Elisabeth Melander Stene
Fafo-rapport 145
Fafo-notat 806

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts

Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det?

Barn i Norge 2013

Steffen Torp, Sævar B. Gudbergsson, Alv A. Dahl, Sophie D. Fosså og Tone Fløtten

Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway

Scandinavian Journal of Public Health

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Cancer patients’ needs for rehabilitation services

Acta Oncologica

Kermit, Patrick, Odd Morten Mjøen & Terje Olsen

Safe in the hands of the interpreter?
A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl

A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment

Acta Oncologica

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

Kommunenes arbeid med barnefattigdom

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Når kan barn kalles fattige
En opinionsbasert tilnærming

Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Ivar Lødemel

Når problemet er fattigdom

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Espen Dahl, Tone Fløtten and Thomas Lorentzen

Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data

Journal of Social Policy

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår
Resultater fra en spørreundersøkelse

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida

Tidsskrift for Ungdomsforskning

Tone Fløtten

Hvordan har de fattige det?

Samfunnsspeilet

Tone Fløtten

Fattigdom i en velferdsstat

Tidsskrift for velferdsforskning

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Nina Dahl, Erik Søndenaa, Robert Envik

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling
Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad & John Eriksen

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Tøne Fløtten og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

«Du er en skam for samfunnet»

Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe

Rikdom i Likhets-Norge

Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon

Velferd

Tone Fløtten

Dilemmaer i fattigdomsdebatten

Fontene

Tone Fløtten

Norsk fattigdomsgrense?

Tone Fløtten

Finnes det fattige i Norge?

Velferd

Tone Fløtten

Poverty and social exclusion – two sides of the same coin
A comparative study of Norway and Estonia

Prosjektleder: Tone Fløtten
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Hege Strand
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Terje Olsen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Terje Olsen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ketil Bråthen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Inger Lise Skog Hansen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Helgheim Holte
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tone Fløtten
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Inger Lise Skog Hansen
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter