Fafo

Fami-prosjektet er sluttført

Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (Fami) var et forskningssamarbeid mellom Fafo og NOVA i perioden 2003-2009.

Dersom du er interessert i mer informasjon om Fami-prosjektet, ta kontakt med Jon Lahlum.