logo fafo 194x64
Anne Mette Ødegård

Forsker

Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

arbeidslivet.no

LOs tillitsvalgtpanel

Arbeidsliv, fagbevegelse, EU/EØS, forskningsformidling, Fafo Østforum

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Trygstad, S. C., Ødegård, A. M. & Svarstad, E. (2018). Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet. Magma 3/2018.

 • Ødegård, Anne Mette (2014), «Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer». Søkelys på arbeidslivet 1-2/2014

 • Dølvik, J. E. & Ødegård, A. M. (2013). The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC. Chapter 10 in S. Evju (ed.), Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance. Publications Series No. 193. Department of Private Law, University of Oslo.
 • Ødegård, A. M., Berge, Ø. & Alsos, K. (2012). A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation? Transfer, 18(4).

 • Dølvik, J. E. & Ødegård, A. M. (2012). The struggle over the service directive: the role of the European Parliament and the ETUC. Labor History, 53, 1

 • Alsos, K. og A.M. Ødegård (2008), Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere? Søkelys på arbeidslivet, 1.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

 • Trygstad, S.C., Ødegård, A. M. & Svarstad, E. (2017). Legal provisions and democracy: freedom of expression and whistleblowing in Norwegian workplaces. I D. Lewis & W. Vandekerckhove (red.), Selected papers from the International whistleblowing research network conference Oslo, June 2017.

 • Bråten, M., Andersen, R. K., Eldring, L. & Ødegård, A. M. (2011). Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety? Paper presented at the Industrial Relations in Europe Conference (IREC), Barcelona.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Nøstvold, B. H., Svorken, M., Ødegård, A. M., Andersen, R. K. & Young, J. A. (2019). Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry. Report 16/2019. Tromsø: Nofima AS

 • Ødegård, A. M. & Alsos, K. (2018). Enhancing Economic Democracy for Posted Workers: The Case of Norway. Country study. SOLIDAR.

 • Ødegård, A. M. & Alsos, K. (2018). Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The Case of Norway. Country study. SOLIDAR.

 • Alsos, K. & Ødegård, A. M. (2018). Improving data collection about posting and information provision on conditions applicable for posted workers. Report. SOLIDAR.

 • Honkanen, P., Ødegård, A. M. & Nøstvold, B. H. (2017). Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring. Faglig sluttrapport. Rapport 11/2017. Nofima.

 • Ødegård, A. M. & L. Eldring (2016). Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport. TemaNord 2016:530. Nordisk ministerråd

 • Trygstad, S. & Ødegård, A. M. (2014). Varsling i arbeidslivet. I B. Enjolras, T. Rasmussen & K. Steen-Johnsen (red.), Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapport fra prosjektet. Rapport 2014:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

 • Søholt, S., Ødegård, A. M., Lynnebakke, B. & Eldring, L. (2012). Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked. Samarbeidsrapport NIBR/Fafo. NIBR.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Ødegård, A. M. & Trygstad, S. C. (2016). Verre for varslere. Kronikk hos NRK Ytring 29. september.

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B