logo fafo 194x64
Anna Hagen Tønder

Forsker

Arbeidsområder

Fag- og yrkesopplæring, voksnes læring, skoleutvikling

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Thunqvist, D. P., Tønder, A. H., & Reegård, K. (2019). A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s. European Educational Research Journal.

 • Virolainen, M. & Tønder, A. H. (2018). Progression to higher education from VET in the Nordic countries: Mixed policies and pathways. I C. H. Jørgensen, O. J. Olsen & D. P. Thunqvist (eds.), Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. New York: Routledge.

 • Jørgensen, C. H. & Tønder, A. H. (2018). Transitions from vocational education to employment in the Nordic countries. I C. H. Jørgensen, O. J. Olsen & D. P. Thunqvist (eds.), Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. New York: Routledge.

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2018). Development of vocational skills through integration of practical training periods in school based vocational education in Norway. In Choy, S., Wärvik, G-B. & Lindberg, V. (eds.), Integration of vocational education and training experiences: Purposes, practices and principles. (pp. 227-241). Singapore: Springer.

 • Tønder, A. H. & Aspøy, T. M. (2017). When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(3), 270-288. 

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2015). Cooperation and Reform in Vocational Education and Training. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s. 201-218). Berlin: De Gruyter Open.

 • Nyen, T., Skålholt, A. & Tønder, A. H. (2015). Vocational Education and School to Work Transitions in Norway. I S. Bohlinger, U. Haake, C. Helms-Jørgensen, H. Toiviainen & A. Wallo (red.), Working and learning in times of uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education. Dordrecth: Sense Publishers.

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2013). Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen. I B. Karseth, J. Møller & P. Aasen (red.), Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen (s. 83-98). Oslo: Universitetsforlaget.

 • Hagen, A. & Nyen, T. (2009). Kompetanseutvikling for lærere. I Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse (s. 149-165). Statistisk sentralbyrå.
 • Hagen, A. (2007). Kompetanseutvikling i fagopplæringen. I Utdanning 2007 – muligheter, mål og mestring (s. 140-154). Statistisk sentralbyrå.
 • Hagen, A. & Skule, S. (2007). Den norske modellen og utviklingen av kunnskapssamfunnet. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Eliassen, K. A., Hagen, A. & Mydske, K. K. (1992). Utdanning. I S. S. Andersen & K. A. Eliassen (red.), Det nye Europa: Den europeiske unions institusjoner og politikk (s. 133-145). Oslo: Tano.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

 • Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H. (2015). Local Drivers for Improvement Capacity. Six Types of School Organizations. Cham: Springer International Publishing.
 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H.  (2012). Utvikling av skoler. Prosesser, roller og forbedringshistorier. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H. (2012). Att kartlägga och förbättra skolor. Sex typskolor. Lund: Studentlitteratur.

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Olsen, O. J., Høst, H., Tønder, A. H. (2014). Key challenges for Norwegian VET: The state of play. Research report by Nord-VET – The future of Vocational Education in the Nordic countries. Roskilde: Roskilde University.

 • Høst, H., Skålholt, A., Nore, H. & Tønder, A. H. (2012). Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen. NIFU Rapport 16/2012.
 • Hagen, A. & Dæhlen, M. (2010). National Research Report (NRR) Norway 2009. Cedefop.
 • Hagen, A. (2006). Lærere, kompetanseutvikling og den gode skole. I Utdanningsspeilet 2005. Utdanningsdirektoratet.
 • Hagen, A. (1999). Norsk deltakelse i EU-komiteer. En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen. Statskonsult rapport 1999:6. Oslo: Statskonsult.
 • Hagen, A. & Sjønnesen, E. (1998). Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd. En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene. NIFU skriftserie 5/98. Oslo: NIFU.
 • Drengsrud, S., Hagen, A., Hansen, F. & Laudal, T. (1998). Håndbok i EØS-arbeid. Utforming og gjennomføring av regelverket i EU og EØS. Oslo: Statskonsult, .
 • Hagen, A. (1998). Europeisk integrasjon og nasjonal forvaltningsutvikling. En kartlegging av nyere norsk forskning på feltet. Statskonsult notat 1998:3. Oslo: Statskonsult.
 • Myrvold, T. M. & Hagen, A. (1991). Gråsonekonflikter mellom yrkesgrupper. Arbeidsnotat 1991/24. Sandvika: Handelshøyskolen BI.
 • Hagen, A. (1990). EF og utdanning i et norsk perspektiv - en statusrapport. Rapport 1990-316-01. Sandvika: Handelshøyskolen BI.
 • Hagen, A. (1990). EF og finansielle tjenester - en statusrapport. Rapport 1990-316-02. Sandvika: Handelshøyskolen BI.
 • Hagen, A. (1990). Europeiske forskningsprogram i et norsk perspektiv - en statuspport om EFs forskningspolitikk og forskningsprogrammer. Rapport 1990-316-01. Sandvika: Handelshøyskolen BI.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2016). Vocational Education and Training in Norway: Growth in Apprenticeships. Bulletin of Institute of Vocational and Technical Education, 15, 19-25. Nagoya University. (non peer reviewed)

 • Tønder, A. H. (2016). Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser. Artikkel hos arbeidslivet.no.

Avhandlinger

 • Barlinn, S. & Hagen, A. (1990). Strategivalg i norsk romfartsindustri. European Space Agency som strategisk arena for teknologiutvikling, kapitaltilgang og markedsløsninger. Diplomoppgave, Handelshøyskolen BI.

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B