logo fafo 194x64
Guri Tyldum
+47 99577476

Forskningstema

Prosjektleder, fullførte prosjekter

Prosjektdeltaker, aktive prosjekter

Forsker

Ph.d., sosiologi

 

Arbeidsområder

Arbeidsmigrasjon. Fattigdom, sårbarhet og migrasjon. Mennskehandel.

Politisk mobilisering og deltakelse.

Russland, Sentral- og Øst-Europa.

Surveydesign og utvalgsmetoder. Datainnsamling i vanskelig tilgjengelige populasjoner.

 

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Friberg, J. H. & Tyldum, G. (2019). Rumensk tiggemigrasjon i et menneskehandelsperspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2019.

 • Aasland, A. & Tyldum, G. (2016). Opportunities and risks among the migrant workers in the hotel industry in Oslo. Nordic Journal of Migration Research, 6(2).

 • Tyldum, G. (2015). A Welcomed Separation. Understanding female migration in light of limited access to divorce. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

 • Tyldum, Guri (2014), Motherhood, Agency and Sacrifice in Narratives on Female Migration for Care Work. Sociology December 15, 2014

 • Tyldum, Guri (2013), “Dependence and Human Trafficking in the Context of Transnational Marriage” in International Migration. DOI: 10.1111/imig.12060

 • Tyldum, Guri. 2012, “Ethics or access? Balancing informed consent against the application of institutional, economic or emotional pressures in recruiting respondents for research”, International Journal of Social Research Methodology

 • Jordhus-Lier, David, Aadne Aasland, Anders Underthun and Guri Tyldum (2011), ”Fragmenterte arbeidsplasser? En spørreundersøkelse blant hotellarbeidere i Oslo og Akershus” in Søkelys på Arbeidsmarkedet 28:4

 • Tyldum, G. & Brunovskis, A. (2005). Describing the Unobserved: Methodological Challenges in Empirical Studies on Human Trafficking. International Migration, 43(1/2).

Fafo-rapporter

 • Ragna Lillevik og Guri Tyldum
  Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
  Fafo-rapport 2018:35
 • Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
  Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
  Fafo-rapport 2018:05
 • Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
  Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
  Fafo-rapport 2017:22
 • Guri Tyldum
  PhD thesis
  Fafo-report 2015:56
 • Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt
  Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge
  Fafo-rapport 2015:45
 • Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
  Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo
  Fafo-rapport 2014:50
 • Guri Tyldum and Marianne Tveit
  A study of vulnerability and risk in marriage migration from Russia and Thailand to Norway
  Fafo-report 2008:26
 • Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.
  Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena
  Fafo-rapport 2007:27
 • Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
  Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
  Other Fafo-publications 2015
 • Guri Tyldum, Marianne Tveit, Anette Brunovskis
  A review of the existing research on trafficking for sexual exploitation
  Fafo-report 493
 • Anette Brunovskis and Guri Tyldum
  An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings
  Fafo-report 426
 • Guri Tyldum, Larissa Riabova, Vigdis Nygård
  A study of the impact of economy and culture on lifestyle choices and use of health care institutions in the Murmansk region of Russia
  Fafo-report 407
 • Aadne Aasland and Guri Tyldum
  Living Conditions Developments in Estonia, Latvia and Lithuania 1994–1999
  Fafo-report 334

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Tyldum, G., Skilbrei, M-L. & Brunovskis, A. (2006). Strutsepolitikk om sexkjøp. Op-ed. in Aftenposten 23.06.
 • Brunovskis, A., Skilbrei, M-L & Tyldum, G. (2006). Negerhorer eller ofre? Op-ed. in Dagbladet, 15.06.

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B