logo fafo 194x64
Jørgen Svalund

Forsker

PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder

Arbeidslivsregulering, mobilitet i arbeidsmarkedet, partssamarbeid og funksjonshemmede på arbeidsmarkedet.

Organisatorisk endring, arbeidskonflikter, makt, ledelse, arbeidsorganisering, arbeidsmiljø og HMS, inkludert vold og trusler i arbeidslivet.

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Svalund, J., Peixoto, A., Dølvik, J. & Jesnes, K. (2018). Hiring of Flexible and Fixed-term Workers in Five Norwegian and Swedish Industries. Nordic Journal of Working Life Studies, 8(3).

 • Svalund, S. & Berglund, T. (2017). Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization? European Journal of Industrial Relations, 1 –17.

 • Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

 • Svalund, J., Saloniemi, A. & Vulkan, P. (2016). Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden. European Journal of Industrial Relations, 1–20.
 • Vulkan, P., A. Saloniemi, et al. (2015). "Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden." Nordic Journal of working life studies 5(2): 33-53.
 • Svalund, J. (2015). Cooperation and Power in Labour Adjustment Choices: A Nordic Perspective. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s 157-178). Berlin: De Gruyter Open.

 • Svalund, J. (2013). "Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon? [Attitudes towards labour market regulation: The significance of job security and labour market position]." Søkelys på arbeidslivet 30(4): 295-312.

 • Svalund, J. (2013). Labour market institutions, mobility and dualization in the Nordic countries. Nordic Journal of working life studies, 3(1), 123-144.

 • Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

 • Svalund, J. (2013). Adjusting labour through crisis: A three industry comparison. Economic and Industrial Democracy: first published online October 9, 2013

 • Svalund, J. & Kervinen, H. (2013). Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases. Transfer: European Review of Labour and Research, 19(4), 489-505.

 • Finnvold, J. E. og Svalund, J. (2005), Health Care Reform and Consequences for Patients with a Chronic Condition: Evidence from the Implementation of a List-patient System in Norwegian General Practice. I Dr. J.N. Yfantopoulos & G.T. Papanikos (red), Health Economics, Management and Policy.

 • Svalund, J. (2005). Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

 • Svalund, J. (2005), Velferdsstatens siste hull? Samfunnspeilet, nr 3. 2-8. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

 • Abrahamsen, D., og Svalund, J. (2005). Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

 • Finnvold, J. E. & Svalund, J. (2004). Blanda resultater av fastlegereforma. Samfunnsspeilet nr 2, 27-33. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

 • Kjelvik, J. og Svalund, J., (2004), Helse. Samfunnsspeilet, nr 4. 22-29, 78-81. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

 • Svalund, J. (2004). Funksjonshemmede i Europa. Samfunnspeilet, nr 1. 34-41. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

 • Svalund, J. (2003). Organisering, autonomi og arbeidstempo. Søkelys på arbeidsmarkedet, 20, 87-94.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

 • Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

Konferansepaper

 • Berglund, T., Nielsen, R., Reichenberg, O. & Svalund, J. (2017). Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden. Paper, Industrial Relations Conference Europe (IREC) 2017, Warsawa.

 • Nielsen, R. A. & Svalund, J. (2016). Fixed-term employment in Norway: Long-term consequences for annual wages. Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

 • Svalund, J. & Berglund, T. (2016). Fixed-term employment in Norway and Sweden: pathway to labour market marginalisation? Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

 • Svalund, J., Peixoto, A. & Jesnes, K. (2016). Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden. Does regulation matter? Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

 • Svalund, J. & Berglund, T. (2016). Regulation of fixed-term employment and the long-term risks of temporary employment in Norway and Sweden. Paper, Ilera 2016, Milano.

 • Svalund, J. & Jesnes, K. (2015). Why temporary employment contracts? A study of employers’ reasons for hiring on temporary contracts across five different sectors in Norway. Paper, Industrial Relations Conference Europe (IREC) 2015, Gøteborg.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Finnvold, J. E., Svalund, J. & Paulsen, B. (2005). Etter innføring av fastlegeordning - brukervurderinger av allmennlegetjenesten. Rapporter 1/2005. Oslo. Statistisk sentralbyrå.
 • Svalund, J. (2005). Helse. I E. Ugreninov (red.), Seniorer i Norge. Statistiske analyser 72, Statistisk sentralbyrå.

 • Svalund, J. (2005). Hjelpebehov og tjenestetilbud. I E. Ugreninov (red.), Seniorer i Norge. Statistiske analyser 72, Statistisk sentralbyrå.
 • Finnvold, J. E. & Svalund, J. (2005). Pasienterfaringer i allmennlegetjenesten før og etter fastlegeordningen. Rapporter 2005/34. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Engelstad, F. & Svalund, J. (2004). Mobbing, personalkonflikter og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø, nr. 2.

Avhandlinger

 • Svalund, J. (2002). Arbeid og autonomi. En studie av arbeidstakeres autonomi og konsekvenser av dette for arbeidstempo og medvirkning. Hovedoppgave, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Svalund, J. (2013). The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries. Oslo, Department of Sociology and Human Geography, Faculty of Social Sciences, University of Oslo. no. 426.

Lysark og presentasjoner

 • Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid? Foredrag på lanseringseminar for Søkelys på arbeidslivet, 4. mai.

 • Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på. Foredrag på Fafo-båten, Arendalsuka 17. august, i en debatt med ungdomspolitikere.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B