logo fafo 194x64
Silje Sønsterudbråten
+47 90529957

Prosjektleder, fullførte prosjekter

Prosjektdeltaker, aktive prosjekter

Forsker (permisjon)

M.Phil - Peace and Conflict Studies, University of Oslo

Arbeidsområder

Internasjonal migrasjon. Asyl og flukt. Utvikling og konsekvenser av asylpolitikk. Oppvekst og foreldreskap.

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Fafo-rapporter

 • Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
  Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
  Fafo-rapport 2018:23
 • Silje Sønsterudbråten
  En kunnskapsstatus
  Fafo-rapport 2018:16
 • Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
  Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
  Fafo-rapport 2018:05
 • Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
  Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
  Fafo-rapport 2018:03
 • Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten
  Policy and practice at the edge of the European Union
  Fafo-report 2017:23
 • Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
  Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
  Fafo-rapport 2017:22
 • Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
  Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
  Fafo-rapport 2017:02
 • Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk
  En effektivitetsstudie av Norges returavtaler
  Fafo-rapport 2016:35
 • Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
  En kunnskapsstatus
  Fafo-rapport 2016:29
 • Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
  Fafo-rapport 2015:48
 • Silje Sønsterudbråten
  Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
  Fafo-rapport 2013:01
 • Silje Sønsterudbråten
  Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet
  Fafo-rapport 2012:38
 • Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten
  En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg
  Fafo-rapport 2011:14
 • Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten
  A study of living conditions of irregular migrants in Norway
  Fafo-report 2011:03
 • Silje Sønsterudbråten
  Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser
  Fafo-rapport 2010:46
 • Henriette Lunde (ed.)
  Fafo-report 2010:44

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

 • Sønsterudbråten, S. (2009). Opportunity to Resist: Palestinian Attitudes towards Rocket Attacks on Israel. VDM Verlag.

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Sønsterudbråten (2015, 20. oktober) Et farvel til frivilligheten? Dagsavisen

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B