Skriv ut
Svein Erik Stave
Svein Erik Stave
Forsker
+47 22088680 +47 47359181
Utdanning

Cand. Scient, Resource and Environmental Geography, University of Oslo

Arbeidsområder

Monitoring and Indicators Methodology; Vulnerability and Risk Assessments; Sustainable Development; Social-Environmental Interrelationships; Environmental Management; Peacebuilding; Systems Theory and Methodology; Interdisciplinary Research

Forskningsområder
Nye økonomier
Levekår for utsatte grupper
Global utdanning
Midtøsten og Nord-Afrika
Anstendige arbeidsforhold
Asyl og migrasjon
Prosjektleder for
Sustainable Development Indicators
Prosjektdeltaker i
Socio-economic Impact of Afghan Refugees on Pakistan
Intensjonsavtalen om sunnere kosthold
Visjon2030 Formative Dialogue Research
Matsikkerhet i lys av bærekraftsmålene
Kinas nasjonale innsats for å oppnå bærekraftsmålene
Publisering
Labour force and unemployment trends among Jordanians, Syrians and Egyptians in Jordan: 2010-2014
Measuring Sustainable Development in China
Advancing Sustainable Development between Conflict and Peace in Myanmar
Evaluation of Norwegian efforts to ensure policy coherence for development
Matsystemer i norsk utviklingspolitikk
Fafo-rapporter og -notater
Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market
The Global Goals for Sustainable Development
Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold
Partnership for a healthier diet