Skriv ut
Jon Erik Dølvik
Jon Erik Dølvik
Forsker I
+47 92606031
Utdanning

Dr. philos., magister i sosiologi, Universitetet i Oslo

Koordinator for komparativ nordisk og europeisk arbeidslivsforskning

Arbeidsområder

Arbeidslivsorganisering, arbeidsmigrasjon, europeisk integrasjon, globalisering, nordisk modell, fagbevegelse, lønnsdannelse.

Arbeider med prosjekter om framtidens arbeidsliv (Nordic Future of Work), arbeidsmigrasjon og fagopplæring (Moving Trades), digitalisering av arbeidslivet i Norge, Sverige og USA (NFRs VAM-program) og Arbeidsmandsforbundets framtid.

Publikasjonsliste og CV

Curriculum Vitae and publications Jon Erik Dølvik

 

European Social Models

NOW IN PAPERBACK

European Social Models From Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration
Edited by Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Availiable from Oxford University Press

Forskningsområder
Grunnpilarene i de nordiske modellene
Den nordiske modellen
Arbeidsinnvandring
Allmenngjøring og minstelønn
Lønn og lønnsdannelse
Tariffavtaler og lovreguleringer
Anstendige arbeidsforhold
Ansettelsesformer
Plattformøkonomi
Prosjektleder for
Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?
Multilevel governance of European Labour Markets
Delingsøkonomi – nordisk pilotstudie
Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.
Prosjektdeltaker i
Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions.
Grunnpilarene i de nordiske modellene
Senter for lønnsdannelse
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring
Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models
Publisering

Introduction

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Offer for egen suksess?

Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

EU och gränsöverskridande arbete – mer än bara utstationering

Dølvik, J. E., Olsson, P. H., Malmberg, J. & Sjødin, E.

The Nordic approach to growth and welfare

Lars Magnusson, Henning Jorgensen and Jon Erik Dølvik

Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Paul Marginson, Juan Arasanz Díaz og Barbara Bechter

Conclusion

Andrew Martin and Jon Erik Dølvik

At Your Service?

Jon Erik Dølvik

The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries?

Torsten Müller, Jon Erik Dølvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten

European Journal of Industrial Relations

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Hiring of Flexible and Fixed-term Workers in Five Norwegian and Swedish Industries

Jørgen Svalund, Anna Peixoto, Jon Erik Dølvik & Kristin Jesnes

Lønnssystemer med variable elementer

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

EØS-striden i fagrørsla

Jon Erik Dølvik

Economic Shocks, the Legal Environment and Work‐related Migration

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik og Oddbjørn Raaum

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Introduction: Europe's Immigration Challenge

Jon Erik Dølvik, E. Jurado og G. Brochmann

Introduction and Overview

Jon Erik Dølvik and Stein Evju

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

The Nordic Social Models

Consolidation and Flexible Adaptation
Jon Erik Dølvik, J. G. Andersen and J. Vartiainen

Comment on Freeman: One Ring to Rule Them All

Globalization of Knowledge and Knowledge Creation
Jon Erik Dølvik

Variable pay, collective bargaining and trade unions

A comparison of machinery and banking companies in Norway
Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

Free movement, Equal Treatment and Worker Rights

Can the EU solve its trilemma of fundamental principles?
Jon Erik Dølvik and Jelle Visser

European Movements of Labour

Challenges for European Social Models
Jon Erik Dølvik

Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe

Divergent responses to multiple external pressures
Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

The Nordic future of work

Drivers, institutions, and politics
Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

European Social Models From Crisis to Crisis:

Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration
Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

European Social Models from Crisis to Crisis

Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration
Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Introduction: Transnational Labour Mobility

Engine for Social Convergence or Divergence in Europe?
Jon Erik Dølvik

From Crisis to Crisis

European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration
Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Collective wage regulation in northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses
Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Nordic labour markets and the sharing economy

Report from a pilot project
Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy

Report from a pilot project
Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Making Solidarity Work?

The Norwegian Labour Market Model in Transition
Jon Erik Dølvik

Setting Wage Floors in Open Markets

The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance
Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Central and Eastern European labour migration to Norway

Trends, conditions and challenges
Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational labour mobility

engine for social convergence or divergence in Europe
Jon Erik Dølvik
Fafo-rapporter og -notater
Grunnpilarene i de nordiske modellene
De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver
Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel?
The Nordic model towards 2030. A new chapter?
From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization
De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering
Pathways to Decent Work in a Global Economy
The Nordic regimes of labour market governance: From crisis to success-story?
Grenseløst arbeidsliv?
EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier?
Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Ti år med EØS-avtalen
Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting
European Trade Unions: Coping with Globalisation?
Fleksibilitet og arbeidslivsregulering
The globalisation challenge: Convergence or divergence of national labour market institutions?
Norwegian trade unionism between traditionalism and modernisation
Redrawing Boundaries of Solidarity?
Farvel solidaritet?
Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid
Den norske forhandlingsmodellen
Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn
Kluss i vekslinga
Fysisk aktivitet på arbeidsplassen
Ny norsk standard?
Fagbevegelsen og Europa
Idrett, fritid og organisering
Norsk økonomi og europeisk integrasjon
Fagbevegelsen og Europa. Debattopplegg
Lov eller avtale
Striden ved SAS-hotellet
Nordic trade unions and the social dimension of European integration
Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union
Arbeidslivspolitikk og fagorganisering i EØS og EU
Welfare as a productive factor
Collective bargaining in Northern Europe under strain
Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?
Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations
Industrial relations in Norway