Skriv ut
Johan Røed Steen
Johan Røed Steen
Forsker
+47 47025882
Forskningsområder
Ytringsfrihet og varsling
Prosjektleder for
Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?
Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon
Prosjektdeltaker i
Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon
LOs tillitsvalgtpanel
Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
Fagarbeidere og fagopplæringens betydning for innovasjon
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models
Digitale plattformer – nye måter å organisere arbeid på, nye muligheter for økonomisk vekst og innovasjon
Publisering

The Nordic future of work

Drivers, institutions, and politics
Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen
Fafo-rapporter og -notater
Privatmarkedet i byggenæringen
Evaluering av varslerbestemmelsene
Arbeidsforhold i utelivsbransjen
Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting
Se og bli sett
LOs lokalorganisasjoner
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL
Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken
Arbeidsrettede tiltak
Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon
Norsk Sykepleierforbunds tjenester
Organisering i servicesektoren
Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren
NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene