Anne Hege Strand
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Anne Hege Strand

Forsker

    Ph.d., Sosiologi, Universitetet i Bergen

Forskningstema:
Fattigdom, Unge utenfor arbeidslivet, Anstendige arbeidsforhold, Levekår for utsatte grupper

Velferdsstaten, kjønn, familie, økonomiske levekår og fattigdom, kryss-nasjonale studier av husholdsøkonomi

+47 97649145
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-notat 2018:23
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2015:40
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2015:29
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:37
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:14
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2012:63
Anne Hege Strand
Fafo-notat 2012:11