Anne Mette Ødegård
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker

    Utdanning:

    Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

    Prosjektleder for Fafo Østforum


Arbeidsområder:

arbeidslivet.no

LOs tillitsvalgtpanel

Arbeidsliv, fagbevegelse, EU/EØS, forskningsformidling, Fafo Østforum

Forskningstema:

Arbeidsinnvandring | Organisering og tariffavtaler | Lønns- og arbeidsvilkår | Migrasjon

+47 90651311
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2022:12
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2022:20
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bjorn Dapi og Cecilie Aagestad
Fafo-rapport 2022:17
Faktaflak juni 2022
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere
Gråsonen mellom det regulære arbeidslivet og menneskehandel
Fafo-rapport 2022:14
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen og Johan Røed Steen
Tillitsvalgt under pandemien
Resultater fra LOs tillitsvalgtpanel 2020–2021
Fafo-rapport 2022:11
Faktaflak juni 2021
Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård
Faktaflak desember 2021
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faktaflak november 2021
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
LOs tillitsvalgtpanel om hjemmekontor
Resultater fra juni 2021
Fafo-notat 2021:20
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2021:11
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faktaflak mai 2021
Fafo-rapport 2021:14
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Faktaflak april 2021
Anne Mette Ødegård, Bård Jordfald, Vegard Salte Flatval, Jørgen Steen og Elin Svarstad
Franchise og konsern
Omfang og særtrekk i privat tjenesteyting
Fafo-rapport 2021:08
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2020:26
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faforeport 2020:27
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2020:07
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Norske arbeidstakere og korona
Økonomiske framtidsutsikter og arbeidsgiveres håndtering av koronasituasjonen
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2019:31
Fafopaper 2020:04
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:35
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2019:27
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i norsk arbeidsliv
Den det varsles om, mottak og håndtering
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Fafo-notat 2017:10
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i Sandnes kommune
Omfang, rutiner og håndtering
Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2013:10
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012
Fafo-rapport 2012:59
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Kampen om vikarene
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren
Fafo-rapport 2012:06
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012
Fafo-notat 2012:16
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Bruk av innleid arbeidskraft
LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012
Fafo-notat 2012:12
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Skaff oss dem vi trenger
Om arbeidskraftstrategier og forebygging av sosial dumping i helse og omsorg
Fafo-rapport 2011:20
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2011:21
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård
Hvem kan seile sin egen sjø?
Om statlige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart
Fafo-rapport 2010:08
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge
Useriøsitet i bemanningsbransjen
En casestudie i bygg
Fafo-notat 2010:05
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad
Ja, vi elsker...
Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen
Fafo-rapport 2009:27
Anne Mette Ødegård
Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Fafos Rådsprogram 2006–2008
Fafo-notat 2008:15
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:06
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land
Fafo-rapport 2007:32
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fra øst uten sikring?
EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser
Fafo-rapport 2007:03
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Grenseløst arbeidsliv?
Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen
Fafo-rapport 548
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Utfordringer for det seriøse arbeidslivet
Fafo-rapport 485
Anne Mette Ødegård, red.
Fafo-notat 2005:28
Anne Mette Ødegård
Arbeidstakere som går tjenestevei
Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS
Fafo-notat 2005:01
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Ti år med EØS-avtalen
Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse
Fafo-rapport 455

Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen & Anne Mette Ødegård

Trade Union Participation and Influence at Norwegian Workplaces During the Pandemic
Nordic Journal of Working Life Studies 2023 | Open access

Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

The struggle over the service directive: the role of the European Parliament and the ETUC.
Labor History 2012

Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC
2013 Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance | Last ned/download pdf

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?
Søkelys på arbeidslivet 2008

Anne Mette Ødegård

Labour Migration to Norway
2020 | Webpage

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere
2016 | Les kronikken

Sissel C. Trygstad & Anne Mette Ødegård

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv
2022 | Last ned hos Fritt Ord

Bjørg Helen Nøstvold, Anne Mette Ødegård, Marianne Svorken, Rolf K. Andersen & James A. Young

Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry
2019 | Last ned / Download

Pirjo Honkanen, Anne Mette Ødegård & Bjørg Helen Nøstvold

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring
2017 | Last ned / Download

Anne Mette Ødegård

Debatthefte for NNN
2016 | Last ned / download PDF

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet
2014 Status for ytringsfirheten | Les mer hos ISF / Read more

Søholt, Susanne, Anne Mette Ødegård, Brit Lynnebakke og Line Eldring

Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
2012 Download

Anne Mette Ødegård & Mona Bråten

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring
2020 Sund konkurrens i byggbranschen | Nettutgave

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?
2011

  • Prosjektledelse: Inger Marie Hagen
  • Fullførte prosjekter